Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 06/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 03 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Trong thời gian qua, việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện. Tuy nhiên, tình trạng xây mới, nâng cấp, cải tạo công trình, nhà ở; làm lều quán; lắp đặt ăng ten, biển hộp, đèn quảng cáo... vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp diễn ra khá phổ biến, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thực tế, đã diễn ra không ít sự cố, tai nạn về điện, gây hư hỏng lưới điện và làm chết người.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các sở, ngành có liên quan, các đơn vị hoạt động điện lực, Ủy ban nhân dân các cấp chưa làm hết trách nhiệm của mình trong công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn; chưa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm chưa được quan tâm triển khai thực hiện.

Để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, nhằm phòng ngừa sự cố, tai nạn về điện xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ngành có liên quan: Sở Công nghiệp, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp, Điện lực An Giang và Công ty Điện nước An Giang phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dân thông hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp được quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong nhân dân.

2. Điện lực An Giang, Công ty Điện nước An Giang:

- Triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tiến hành kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định hiện hành.

- Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình về Sở Công nghiệp.

3. Sở Công nghiệp:

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý việc xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên địa bàn, nhằm tránh tình trạng xây cất lấn chiếm, vi phạm hoặc tái vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công nghiệp, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Điện lực An Giang, Công ty Điện nước An Giang, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt chức năng thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công nhgiệp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo An Giang, Đài PT&TH An Giang;
- Điện lực, CTy Điện nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251