Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/CT-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thành phố Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, tạo ra sự đồng thuận cao, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi Thành phố hoạt động theo địa giới hành chính mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc, thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, sớm ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, giữ gìn và phát huy dân chủ, đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; quản lý, sử dụng chặt chẽ tài sản, hồ sơ tài liệu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hư hỏng;

- Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức. Đối với những cơ quan có thay đổi về trụ sở phải thông báo rõ địa chỉ trụ sở mới trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố để cá nhân, tổ chức biết, thuận tiện cho liên hệ công tác.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị từ nay đến hết năm 2008 và dự kiến chương trình công tác năm 2009; trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, lâu dài, đề xuất, kiến nghị, phân công thực hiện …;

- Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, quận huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố;

- Căn cứ vào quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND Thành phố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của các sở, cơ quan thuộc UBND Thành phố;

- Hướng dẫn, tiếp nhận, bàn giao huyện Mê Linh và tạm thời sinh hoạt về mặt hành chính đối với 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung;

- Phối hợp với các quận, huyện liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục, xây dựng các đề án trình UBND Thành phố: nhập 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung vào huyện; đề án về tổ chức và tên gọi của Thành phố Hà Đông, Thành phố Sơn Tây.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008 và xây dựng kế hoạch năm 2009;

- Theo chỉ đạo của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và xuất phát từ tình hình thực tiễn của Thành phố, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009 của Thành phố;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức bàn giao, quản lý tài sản, tài chính theo đúng quy định.   

4. Sở Tư pháp:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách;

- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (cũ) đã ban hành đang có hiệu lực thi hành, trên cơ sở đó đề xuất phương án áp dụng hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn của Thành phố và quy định của pháp luật.

5. Công an Thành phố:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kế hoạch bảo đảm an ninh nội bộ;

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông;

- Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xã hội, nhất là những công việc liên quan đến quyền công dân và giao dịch hành chính, dân sự của tổ chức và cá nhân như: hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký phương tiện, quản lý sử dụng con dấu …

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ tịch, phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, cũng như các chủ trương, quy định của Thành phố trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để mọi người dân đều hiểu và thực hiện có hiệu quả, tạo ra sự phấn khởi, đoàn kết, đồng tâm hợp lực giải quyết những khó khăn trước mắt, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Thủ đô trong tình hình mới.

7. Sở Quy hoạch kiến trúc và Sở xây dựng:

- Tiếp tục triển khai các công việc theo Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội;

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để khẩn trương lập quy hoạch chung Thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu trước mắt và định hướng phát triển lâu dài.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã xác định từ đầu năm 2008 và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và các huyện Quốc Oai, Thạch Thất:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án về tổ chức và tên gọi của Thành phố Hà Đông và Thành phố Sơn Tây, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và Thạch Thất tiếp nhận bàn giao, chỉ đạo hoạt động hành chính đối với 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung theo đúng quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định của Pháp luật; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án nhập 4 xã về các huyện tương ứng theo chỉ đạo của Thành phố, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố;

Động viên các tổ chức thành viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực ủng hộ, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp tình hình, cùng với các sở, ngành thường xuyên báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc với UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (Để bc)
- Văn phòng Chính phủ; (Để bc)
- Văn phòng Quốc hội; (Để bc)
- Các Bộ; Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, (Để bc)
- Đ/c Bí thư Thành ủy
- TTTU – TTHĐNDTP, Đoàn ĐBQHHN;
- Chủ tịch và các đ/c PCT UBND TP;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể TP;
- VP Thành ủy và các Ban, cơ quan thuộc TU;
- Các sở, ban ngành Thành phố;
- VP. ĐĐBQH&HĐNDTP;
- HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các quan báo chí Hà Nội;
- Cổng giao tiếp điện tử và công báo;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22