Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 145 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010” do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 01/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Hồ Dũng Nhật
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 43-KH/TU NGÀY 28/3/2005 CỦA TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

Ngày 28 tháng 3 năm 2005, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 145 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010”.

Để thực hiện tốt Kế hoạch nói trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hội thành viên, Hội viên tập thể thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị và nhân dân ở địa phương nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thể hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, là hạt nhân trung tâm để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tổ chức thường xuyên hội thảo các chuyên đề; tham gia thực hiện các đề tài khoa học; định kỳ tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật hằng năm; củng cố tổ chức, hoạt động của các Hội thành viên, có trách nhiệm phát triển các Hội thành viên, Hội viên tập thể mới theo quy định của điều lệ Hiệp hội.

3. Các sở, ban, ngành trong tỉnh tạo điều kiện để thành lập Hội chuyên ngành thuộc lĩnh vực sở, ngành mình quản lý, ưu tiên đến công tác tổ chức thành lập Hội trên các lĩnh vực: Hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội các phòng thí nghiệm, Hội tin học, Hội chăn nuôi, Hội thủy lợi, Hội chế biến thủ công hàng mỹ nghệ, Hội kỹ thuật cầu đường,...

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phấn đấu ở mỗi địa phương có Hội Khoa học và Kỹ thuật hoạt động.

4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập hoặc củng cố kiện toàn lại Hội đồng Khoa học Công nghệ của cấp mình, ngành mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số đề án, dự án, quy hoạch, chính sách, thực hiện theo Quyết định số 4646/QĐ-CTUBBT ngày 28/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành phối hợp với Liên hiệp Hội tạo mọi điều kiện hỗ trợ các Hội chuyên ngành hoạt động tích cực và các Hội chuyên ngành tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức và nội dung để không ngừng phát triển và hoạt động có hiệu quả.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có kế hoạch triển khai tốt nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo để UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 145 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010” do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56