Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 791/TB-TNMT&NĐ-KH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Hậu
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỞNG
VÀ NHÀ ĐẤT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 791/TB-TNMT&NĐ-KH

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC: ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2007

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003; Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Để phục vụ cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức, doanh nghiệp … có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2007 (giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất) lập hồ sơ đăng ký nhu cầu gửi về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. (Phòng Kế hoạch Tổng hợp – 18, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 04 7731578, Fax: 04 7731556).

Nội dung hồ sơ đăng ký yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin:

1. Tư cách pháp nhân, năng lực, nhu cầu sử dụng đất của đơn vị,

2. Chủ trương cho phép đầu tư của cấp thẩm quyền; Số liệu diện tích đất xin đăng ký kế hoạch năm 2007 (diện tích đang sử dụng xin hợp thức, diện tích xin cấp mới, diện tích xin chuyển mục đích sử dụng),

3. Quy mô đầu tư (tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, giải trình vốn …)

4. Các vấn đề quy hoạch (các tài liệu làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc: giới thiệu địa điểm, cấp chỉ giới đường đỏ, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng), quy hoạch chuyên ngành …,

5. Ý kiến chấp thuận của địa phương về việc xin sử dụng đất của đơn vị (phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất; xác nhận thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất …),

6. Những tài liệu liên quan khác.

Căn cứ những nội dung cụ thể trong Bản đăng lý, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất sẽ chủ trì cùng các ngành của Thành phố xem xét mức độ khả thi; tổng hợp, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Hà Nội năm 2007 báo cáo UBND Thành phố để thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các trường hợp đã đăng ký kế hoạch năm 2006 nhưng không thực hiện, không có thuyết trình lý do hợp lý, mặc nhiên không được xét vào kế hoạch năm 2007. Các trường hợp không đảm bảo tính khả thi để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất sẽ báo cáo UBND Thành phố bố trí vào kế hoạch năm sau khi có đủ điều kiện.

Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: trước ngày 01/11/2006 (theo xác nhận trên dấu bưu điện).

Theo quy định của Luật Đất đai các trường hợp không đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chưa được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của Thành phố Hà Nội thì chưa được xem xét giải quyết nhu cầu sử dụng đất trong năm 2007.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thông báo để các đơn vị triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- HĐND, UBND Thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT UBND TP: Lê Quý Đôn (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc (để phối hợp thực hiện);
- Sở Giao thông công chính (để thông báo cho Đ/vị trực thuộc);
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các Tổng công ty & Ban QLDA TƯ&TP;
- Ban quản lý dự án các quận, huyện;
- Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố;
- Truyền hình Hà Nội;
- Công báo, Báo: Kinh tế đô thị, Hà Nội mới;
- Lưu KH, HC.

GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Hậu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57