Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 17/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 17/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 09 tháng 02 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hơn một năm thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Nghị định 69/2009/NĐ-CP). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Trong thời gian qua, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định, đã đạt được một số kết quả sau:

a) Ở Trung ương:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: đã ban hành các Thông tư: Quy định chi tiết về lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất; đôn đốc các địa phương trong việc ban hành văn bản quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP để áp dụng tại địa phương; đã cử các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định; đồng thời, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Bộ Tài chính: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 về Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất, làm cơ sở cho các địa phương thành lập Quỹ phát triển đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ban hành Thông tư Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

b) Ở địa phương: tính đến ngày 20 tháng 01 năm 2011, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (tỉnh Trà Vinh chưa bàn hành). Đã có 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh (5 tỉnh chưa thành lập là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị). Tại cấp huyện, cả nước đã có 131 Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập. Về thành lập Quỹ phát triển đất: căn cứ vào quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 13 tỉnh thành lập Quỹ phát triển đất, gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Kiên Giang và Hà Giang.

c) Đánh giá chung

- Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, theo đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về cơ bản chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Nghị định là phù hợp với thực tiễn, đã cơ bản giải quyết được những khó khăn, vướng mắc của người dân và nhà đầu tư trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm được lợi ích của người bị thu hồi đất, được đông đảo người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm.

- Thực hiện Nghị định đã góp phần ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi; giảm dần tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất đã tiếp cận được giá thị trường, do vậy, đã có tác động tích cực nâng cao ý thức sử dụng đất, tiết kiệm đất, đặc biệt là đất trồng lúa nước.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP góp phần sàng lọc các nhà đầu tư, loại bỏ các doanh nghiệp kém năng lực "ôm" đất để trục lợi; tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án lớn như: nhà ga T2 Nội Bài, nút giao thông Thanh Xuân, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đường Cầu Giẽ-Ninh Bình, Dự án tái định cư thủy điện Sơn La, Dự án khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa và nhiều dự án khác.

- Cải cách thủ tục hành chính trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, vì vậy, so với trước đây, đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên khoảng từ 1/3 đến 1/2 thời gian.

Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP còn một số tồn tại: một số địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định, cụ thể là: chậm ban hành văn bản quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện trên địa bàn tỉnh; chậm thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất và thành lập Quỹ Phát triển đất. Về mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 69/2009/NĐ-CP "Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 - 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi...": trước khi thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP, một số địa phương đã tính gộp chi phi hỗ trợ vào giá đất, nay thực hiện theo mức hỗ trợ nêu trên lại chưa tách chi phí hỗ trợ ra khỏi giá đất dẫn đến tình trạng chi phí chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng lên làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư các dự án. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến các tầng lớp nhân dân thực hiện chưa tốt.

2. Một số nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

a) Đối với các địa phương:

- Những địa phương chưa ban hành văn bản quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện trên địa bàn tỉnh, chưa thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất và thành lập Quỹ Phát triển đất phải khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đối với địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện trên địa bàn tỉnh phải thực hiện hoàn thành trong tháng 3 năm 2011; đối với địa phương chưa thành lập Tổ chức Phát triển quỹ đất và thành lập Quỹ Phát triển đất phải khẩn trương thành lập và hoàn thành trước tháng 6 năm 2011.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung chính sách được quy định tại Nghị định và các thông tư hướng dẫn đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền và nhà đầu tư;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chủ động giải quyết các vướng mắc kịp thời theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện Nghị định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

b) Đối với các cơ quan Trung ương:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Nghị định, trong đó cần xử lý ngay các việc: giải quyết các vướng mắc, ý kiến chưa thống nhất trong quá trình thực hiện Nghị định. Nghiên cứu, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Tổ chức Phát triển quỹ đất tại các địa phương, từ đó đề xuất những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đối với tổ chức này; thí điểm ở một số địa phương chuyển Tổ chức Phát triển quỹ đất đang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2011;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP trong quý II năm 2011.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị định của Chính phủ về Quản lý sử dụng đất lúa, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quyết định trong tháng 3 năm 2011.

3. Về một số kiến nghị

a) Về việc sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm "bằng tiền từ 1,5 lần đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ đất nông nghiệp bị thu hồi" cho phù hợp với thực tế ở một số địa phương: trước mắt, các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đối với những vướng mắc cụ thể của từng địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư của các dự án; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về sửa đổi khoản 2 Điều 55 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập theo quy định của pháp luật về đất đai khi tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định này để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp, Tổ chức Phát triển quỹ đất có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đấu giá thì được thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP, PL,
KNTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (5). Lnh. 119

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 17/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24