Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2004/QĐ-UB về phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 33/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 02/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2004/QĐ-UB

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG VÀ PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 7/3/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2002 - 2010;

- Xét đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 16/TT-KHCN ngày 18/3/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng áp dụng cho các doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Mức giá:

a. Giá cho thuê đất có hạ tầng: 0,3 USD/m2/năm (Không phẩy ba Đô la Mỹ/m2/năm).

b. Phí sử dụng hạ tầng: 1.000 đồng/m2/năm (Một ngàn đồng/m2/năm).

2. Thời điểm áp dụng tính tiền thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng:

a. Thời điểm áp dụng:

- Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình trám trước ngày 31/12/2004, giá thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng cho các Doanh nghiệp được áp dụng tính từ 01/01/2005.

- Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Trám sau ngày 31/12/2004, giá thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng tính từ thời điểm Doanh nghiệp được giao mặt bằng.

b. Thời gian thu nộp:

- Tiền thuê đất có hạ tầng được thu nộp 5 năm 1 lần, vào quý I năm đầu của chu kỳ.

- Tiền phí sử dụng hạ tầng được thu nộp 1 năm 1 lần, vào tháng 01 hàng năm.

Điều 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng nông nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, các ngành liên quan, các Doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2004/QĐ-UB về phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127