Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/2006/QĐ-UBND về việc thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại tài sản của Nhà nước" của Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản, thuộc Sở Tài chính do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 94/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ "TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC" CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN, THUỘC SỞ TÀI CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá; Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04.05.2005 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số qui định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15.05.2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 08.3.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh, thuộc Sở Tài chính;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 68/TTr-SNV ngày 24.7.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản, thuộc Sở Tài chính thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại tài sản của Nhà nước"; các chức năng, nhiệm vụ còn lại của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 08.3.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

 
TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 về việc thôi thực hiện chức năng, nhiệm vụ "tổ chức bán đấu giá các loại tài sản của Nhà nước" của Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản, thuộc Sở Tài chính do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112