Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 909/QĐ-SNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Văn Tuân
Ngày ban hành: 17/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 909/QĐ-SNN

Đồng Hới, ngày 17 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO GIÁ TRỊ THU NHẬP ĐẠT 30 - 50 TRIỆU ĐỒNG TRÊN MỘT HA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 01/6/1996 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập sở Nông nghiệp & PTNT;
Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND, ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Điều chỉnh nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2007 của UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt giá trị thu nhập 30 - 50 triệu đồng/ha/năm;
Căn cứ Biên bản họp tham gia thẩm định Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 của các huyện, thành phố và các ngành ngày 10/5/2007;
Căn cứ Biên bản họp liên ngành thẩm định kinh phí Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 của các ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và Nông nghiệp & PTNT ngày 17/7/2007;
Căn cứ công văn số 1777/UBND, ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về kinh phí triển khai Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng/ha/năm;
Theo đề nghị của các Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp, Kế hoạch – Tổng hợp và Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các Ban ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Đề án, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật nông nghiệp, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đ/C Nguyễn Hữu Hoài: PCT UBND tỉnh;
- UBND và Phòng Kinh tế các huyện, thành phố;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch & ĐT, KH&CN;
- Các hội: Nông dân, Phụ nữ, Tỉnh Đoàn;
- Đài PTTH, Báo QB;
- Lưu VT, KTNN.

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Tuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 909/QĐ-SNN ngày 17/09/2007 về phê duyệt Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196