Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, một phần quy hoạch đất ở chuyển sang đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 898/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 21/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ - DÂN CƯ BẮC MỸ THUẬN GIAI ĐOẠN 2, MỘT PHẦN QUY HOẠCH ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH XÃ TÂN NGÃI, THÀNH PHỐ VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP , ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 271/TTr-SXD, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chức năng khu đất ở tại dự án khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 thành đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại dự án khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, cụ thể: Khu 3, với chức năng là đất ở, diện tích 3.156,16m2, nằm trong khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) điều chỉnh thành khu đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm:

1. Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các đơn vị có liên quan công bố công khai và quản lý quy hoạch điều chỉnh được duyệt, cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định, có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, một phần quy hoạch đất ở chuyển sang đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57