Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 886/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng cầu Tam Kỳ II và đường dẫn tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 886/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 886/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CẦU TAM KỲ II VÀ ĐƯỜNG DẪN TẠI XÃ TAM XUÂN 1, HUYỆN NÚI THÀNH VÀ PHƯỜNG AN SƠN, THỊ XÃ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 959/TT-UB ngày 13 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1365/TT-TCĐC, ngày 10 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 51.161 m2 đất thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và giao cho Ban Quản lý các Dự án 18 để sử dụng vào mục đích sau :

- Diện tích đất sử dụng lâu dài để xây dựng cầu Tam Kỳ II và đường dẫn 2 bên cầu là 32.009 m2 (trong đó : đất thuộc xã Tam Xuân, huyện Núi Thành là 27.040 m2, đất thuộc phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ là 4.969 m2).

- Diện tích đất sử dụng tạm thời làm bãi tập kết vật liệu xây dựng trong thời gian thi công là 19.152 m2 (trong đó đất thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành là 17.108 m2, đất thuộc thị xã Tam Kỳ là 2.044 m2).

Sau khi xây dựng xong công trình, Ban Quản lý các Dự án 18 có trách nhiệm khôi phục lại mặt bằng trên diện tích đất sử dụng tạm thời và trả lại địa phương để tiếp tục sản xuất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ trích lục bản đồ số 970/99-ĐC, tỷ lệ 1/500 do Sở Địa chính tỉnh Quảng Nam xác lập ngày 12 tháng 8 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm :

- Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý các Dự án 18 (PMU-18) để triển khai xây dựng cầu Tam Kỳ II và đường dẫn theo đúng kế hoạch và tiến độ thi công công trình;

- Hướng dẫn Ban Quản lý các Dự án 18 làm các thủ tục đền bù thiệt hại đất đai, tài sản, hoa mầu cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Dự án;

- Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tổng Giám đốc Ban Quản lý các Dự án 18 và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Giao thông vận tải,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh Quảng Nam,
- Sở Địa chính tỉnh Quảng Nam,
- Ban Quản lý các Dự án 18 (PMU-18)
(Trụ sở đặt tại số 1 Đường 19/8 phường Mai Dịch,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 886/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng cầu Tam Kỳ II và đường dẫn tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210