Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 885/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng bể bơi thi đấu và tập luyện Trung tâm Thể dục Thể thao thành tích cao, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 885/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 885/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BỂ BƠI THI ĐẤU VÀ TẬP LUYỆN TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 1845/UB-VP ngày 21 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1371/TT-TCĐC ngày 11 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 49.950 m2 đất thuộc phường Hòa Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng để xây dựng bể bơi thi đấu và tập luyện Trung tâm Thể dục Thể thao thành tích cao theo đúng Dự án đầu tư đã được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ sơ đồ khu vực thu hồi đất, giao đất số 780/99 ĐC-NĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng xác lập và được ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng duyệt.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm :

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Chỉ đạo việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Tài chính,
- ủy ban Thể dục Thể thao,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng,
- Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ VX,
- Lưu : NN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 885/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng bể bơi thi đấu và tập luyện Trung tâm Thể dục Thể thao thành tích cao, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125