Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 883/1999/QĐ-TTg về việc giao đất tạm thời để phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 883/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 883/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT TẠM THỜI ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NẠO NÉT SÔNG ĐA ĐỘ ĐOẠN TỪ CỐNG TRUNG TRANG ĐẾN CẦU VÀNG XÁ THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG ĐA ĐỘ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 41/TT-UB, ngày 24 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1358/TT-TCĐC, ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 369.919,4 m2 tại các xã An Tiến, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng và thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và giao cho Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng tạm thời toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để làm bãi chứa bùn, phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ.

Thời hạn sử dụng đất là 01 năm kể từ khi hoàn thành việc đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng.

Hết thời hạn sử dụng đất, Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 có trách nhiệm khôi phục mặt bằng và bàn giao lại cho địa phương để đưa vào sản xuất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ bản đồ địa chính (trích đo) tỷ lệ 1/1000 (gồm 7 tờ) do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 01 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
- Sở Địa chính thành phố Hải Phòng,
- Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ : CN,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 883/1999/QĐ-TTg về việc giao đất tạm thời để phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74