Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 872/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 872/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM - NÔNG NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1831/UBBT-NLN ngày 12 tháng 6 năm 2003), ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1299 BBB/KH ngày 27 tháng 5 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cho phép chuyển mục đích sử dụng 280.816 m2 đất lâm - nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Đông Giang, Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để sử dụng xây dựng dự án nhà máy thuỷ điện Đan Sách, nội dung cụ thể như sau:

a) Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ sông Quao quản lý là 259.910 m2, trong đó:

- Diện tích đất xin chuyển giao sử dụng lâu dài là: 146.477 m2

- Diện tích đất xin giao tạm thời để thi công là: 113.433 m2

b) Diện tích đất nông nghiệp và đất khác thuộc địa phận xã Đông Giang xin giao tạm thời để thi công là: 20.906 m2

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì phối hợp với chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Đan Sách xác định giá trị lâm - nông sản trên đất để bồi thường cho các chủ đang sử dụng theo đúng quy định hiện hành, hướng dẫn các chủ rừng được tận thu lâm sản trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không để xảy ra việc lợi dụng tận thu lâm sản để khai thác rừng trái phép.

Điều 3. Sau khi xây dựng xong công trình thuỷ điện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận làm đầy đủ thủ tục giao đất chính thức cho Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 theo quy định của pháp luật.

- Đối với diện ích đất xin giao tạm thời để làm mặt bằng thi công, không có nhu cầu sử dụng lâu dài thì Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 bàn giao lại cho chủ rừng quản lý, phục hồi rừng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW Đảng.
- Viện Kiểm sát nhân dân,
- Toà án nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 5,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, ĐP, Vụ. IV,
- Lưu : NN (5), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 872/2003/QĐ-TTg ngày 01/08/2003 về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy Thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167