Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 845/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Trường phổ thông trung học Trị An để xây dựng Trường tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 845/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 845/1999/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRỊ AN ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG TẠI THỊ TRẤN VĨNH AN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 2665TTr-UBT ngày 30 tháng 6 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1224/TT-TCĐC ngày 14 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 16.656,2 m2 đất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và giao cho Trường phổ thông trung học Trị An sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Trường theo Dự án đầu tư đã được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất số 412/TTKTĐC, tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm kỹ thuật Địa chính - Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai lập ngày 15 tháng 5 năm 1998 và được Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 20 tháng 5 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm :

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường phổ thông trung học Trị An;

2. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu, Hiệu trưởng Trường phổ thông trung học Trị An, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Giáo dục và Đào tạo,
Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,
- Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai,
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai,
- Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu,
- Trường PTTH Trị An
(Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An,
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (2), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 845/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Trường phổ thông trung học Trị An để xây dựng Trường tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210