Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 841/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mì ăn liền tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 841/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 841/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT HƯNG THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN TẠI XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3203/CV-UB-QLĐT ngày 07 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1272/TT-TCĐC ngày 23 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 21.082 m2 đất tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê 18.634 m2 đất trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng xưởng sản xuất mì ăn liền.

Giao cho ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 2.448 m2 diện tích đất còn lại để mở rộng lộ giới đường khu vực và bảo vệ rạch.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ vị trí số 1555/GĐ-ĐCNĐ, tỷ lệ 1/2.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 15 tháng 5 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng;

2. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

3. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Công nghiệp, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Công nghiệp, Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Sở Địa chính - Nhà đất TP HCM,
- Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng,
(422A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5,
quận 3, TP HCM),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
Vụ CN,
- Lưu : NN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 841/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mì ăn liền tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104