Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn BMB thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 688/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 688/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BMB THUÊ  ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính Phủ;
Căn cứ quyết dinh số 476/QĐ-TTg ngày 19.6.2002 và số 1214/QĐ-TTg ngày 07.11.2003 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Công ty trách nhiệm hữu hạn BMB tại đơn xin thuê đất ngày 02.5.2006, UBND xã Lâm Thao tại tờ trình số 14/TT-UB ngày 03.5.2006, UBND huyện Lương Tài tại tờ trình số 18/TT-UB ngày 09.5.2006, sở Xây dựng tại Chứng chỉ quy hoạch số 32/CCQH ngày 07.4.2006, sở Tài nguyên và môi trường tại tờ trình số 60/TTr-QHKH ngày 15.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 27.016,4 m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 23.741,3 m2, đất chuyên dùng (mương, đường) 3.275,1 m2, tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài và giao cho Công ty TNHH BMB thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc 25.110,6 m2; hành lăng đường tỉnh lộ 280 là 1.905,8 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ trích do bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 11.4.2006 trong hồ so đính kèm.

Thời gian thuê: 50 (năm mươi) năm.

Điều 2. Giao sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Lương Tài theo chức năng hướng dẫn Công ty TNHH BMB trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Lương Tài, UBND xã Lâm Thao; Công ty TNHH BMB căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn BMB thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211