Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2002/QĐ-UB Điều chỉnh thời hiệu thực hiện Quyết định 49/2001/QĐ-UB qui định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 65/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 26/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH THỜI HIỆU THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2001/QĐ-UB NGÀY 4/7/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUI ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG KHUÔN VIÊN KHI CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, XÃ HỘI THUÊ ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1357/TC-QĐ/TCT ngày 30/12/1995 và Thông tư 70/TC/QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Sở Địa chính - Nhà đất tại Công văn số 1517/SĐCNĐ-QL ngày 11 tháng 4 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

a. Tại Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 4 tháng 7 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố qui định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và cho thuê đất khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, làm văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2001.

 Nay điều chỉnh hiệu lực Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 4 tháng 7 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

 b. Các nội dung khác của Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 4 tháng 7 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2002/QĐ-UB Điều chỉnh thời hiệu thực hiện Quyết định 49/2001/QĐ-UB qui định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229