Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 638/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 01/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 638/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI, DU LỊCH ĐẦM PHÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/04/2002;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 432/TT-TC ngày 13 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung điểm 1.5, khoản 1, điều 3, Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.5. Đối với các dự án xây dựng khu du lịch sinh thái và du lịch đầm phá với điều kiện phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy môi trường sinh thái tự nhiên được quy định cụ thể như sau:

a) Mục đích sử dụng đất:

Các cấp thẩm quyền khi ban hành quyết định cho thuê đất đối với các dự án xây dựng khu du lịch sinh thái và du lịch đầm phá phải căn cứ vào chứng chỉ quy hoạch hoặc quy hoạch chi tiết được phê duyệt để xác định cụ thể :

- Diện tích đất phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả nhà cửa, sân vườn, bãi đỗ xe, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác...)

- Diện tích đất phục vụ cho mục đích tạo cảnh quan (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng trồng, sông, suối, ao hồ, đầm phá…)

b) Đơn giá cho thuê đất:

- Đối với phần diện tích đất phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả nhà cửa, sân vườn, bãi đỗ xe, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác) : Đơn giá thuê đất được xác định theo tỷ lệ % theo quy định tại điều này trên giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

- Đối với phần diện tích đất phục vụ cho mục đích tạo cảnh quan (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng trồng, sông, suối, ao hồ, đầm phá…) với điều kiện phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy môi trường sinh thái tự nhiên: Đơn giá thuê đất được xác định theo tỷ lệ % theo quy định tại điều này trên giá đất theo mục đích sử dụng đất (đã được xác định trong quyết định cho thuê đất ) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, người được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 638/2007/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 quy định bổ sung đơn giá cho thuê đất, mặt nước đối với dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!