Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh tại huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 630/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH TẠI HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 08/TT - TNMT ngày 25/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. 1. Thu hồi 1.423,0m2 (Một nghìn, bốn trăm hai mươi ba m2) đất đã cho HTX chế biến nông sản thực phẩm Đức Dũng thuê theo Quyết định số 234/QĐ-CT ngày 22/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thu hồi 2.434,0m2 (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tư m2) đất đã cho HTX chế biến nông sản thực phẩm Đức Dung thuê theo Quyết định số 1021/QĐ-CT ngày 10/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại xã Đình Bảng - huyện Từ Sơn do giải thể và giao 02 khu đất thu hồi này cho Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất Bia; thời hạn sử dụng khu đất 1.423,0m2 đất là: Đến tháng 3/2029; thời hạn sử dụng khu đất 2.434,0m2 là: Đến tháng 3/2049.

2. Thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng 02 khu đất kể trên đã cấp cho HTX Chế biến nông sản thực phẩm Đức Dũng và cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng 02 khu đất trên cho Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho HTX chế biến nông sản thực phẩm Đức Dũng trước khi giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Đình Bảng, Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại và sản xuất An Thịnh tại huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209