Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 624/2006/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân tại Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 624/2006/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 624/2006/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ, XE MÁY THANH XUÂN TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỒNG - HOÀN SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 31/TT - TNMT ngày 03/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Co khí ô tô, xe máy Thanh Xuân được thuê đất theo Quyết định số 334/QĐ-CT ngày 11/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

+ Diện tích đất: 40.000,0m2 (Bốn mươi nghìn m2 ).

+ Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô.

+ Địa điểm: xã Đồng Nguyên - huyện Từ Sơn, xã Hoàn Sơn - huyện Tiên Du (Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn).

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 25/12/2052.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Co khí ô tô, xe máy Thanh Xuân theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Hoàn Sơn, UBND xã Đồng Nguyên, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ và Công ty Cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 624/2006/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân tại Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210