Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 1206/QĐ-UBND “phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn phòng làm việc của đơn vị hành chính sự nghiệp thị xã Cẩm Phả và khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Số hiệu: 62/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1206/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH “V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỊ XÃ CẨM PHẢ VÀ KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC, KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KHU HÒA LẠC, PHƯỜNG CẨM BÌNH, THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thị xã Cẩm Phả và khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả tại Văn bản số 1787/UBND ngày 30/10/2012; Sở Xây dựng tại Văn bản số 08/SXD-QH ngày 02/01/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thị xã Cẩm Phả và khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Mục 2, Điều 1: từ “Là đất cơ quan kết hợp đất công cộng và đất ở (Khu văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thị xã Cẩm Phả và Khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp và Khu hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các xã viên hợp tác xã Cẩm Bình, Cẩm Phả)” thành “Là đất cơ quan kết hợp đất công trình công cộng và đất ở (Khu văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Cẩm Phả và Khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp và Nhóm nhà ở liền kề)”;

2. Điều chỉnh Tiết a, Mục 3, Điều 1:

- Số thứ tự 3, Bảng cơ cấu sử dụng đất từ “Đất ở khu hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các xã viên hợp tác xã Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả” thành “Đất ở mô hình nhóm nhà ở liền kề”;

- Ký hiệu D-1, D-2 và D-3, Bảng chỉ tiêu kỹ thuật từ “Khu hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các xã viên hợp tác xã Cẩm Bình, Cẩm Phả” thành “Nhóm nhà ở liền kề”;

3. Điều chỉnh Tiết d, Mục 3, Điều 1: từ “Khu hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các xã viên hợp tác xã Cẩm Bình, Cẩm Phả 70 hộ dân (70 xã viên): Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ” thành “Nhóm nhà ở liền kề: Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ”;

4. Điều chỉnh Ký hiệu D, Mục 4, Điều 1: từ “Khu hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các xã viên hợp tác xã Cẩm Bình, Cẩm Phả” thành “Nhóm nhà ở liền kề”;

Quyết định này chỉ điều chỉnh một phần của Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo các nội dung nêu trên;

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 1206/QĐ-UBND “phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn phòng làm việc của đơn vị hành chính sự nghiệp thị xã Cẩm Phả và khu văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85