Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6121/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 bổ sung bảng giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6121/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 14/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6121/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG THUỘC QUẬN 2, QUẬN 9 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá các loại đất và Thông tư số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 của Liên Bộ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ ;
- Xét đề nghị của Sở Địa chính-Nhà đất ; Sở Tài chánh-Vật giá ; Cục Thuế thành phố tại công văn số 6703/LSở ngày 15/9/1999 của Liên Sở Địa chính-Nhà đất ; Tài chánh-Vật giá ; Cục Thuế thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành bổ sung bảng giá đất số 1 của quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995; giá đất đường Tân Lập thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố với mức giá cụ thể là: 250.000 đồng/m2.

Điều 2. Giá đất đường này được áp dụng cho các mục đích được quy định tại Điều 3 quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính-Nhà đất phối hợp Sở Tài chánh-Vật giá ; Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện việc áp dụng giá đất và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và người sử dụng đất trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND và các Ban
- TT/UBND thành phố
- VPUB : PVP/QLĐT, KT
- Tổ QLĐT, TM
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6121/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 bổ sung bảng giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196