Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND về bảng phân loại đường phố và quy định vị trí đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh để thu thuế đất ở năm 2008, 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 50/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 10/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 50/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH ĐỂ THU THUẾ ĐẤT Ở NĂM 2008, 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng phân loại đường phố và quy định về vị trí đất để làm căn cứ thu thuế đất ở năm 2008, 2009 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

1. Về phân loại đường phố (có Bảng phân loại kèm theo).

2. Về vị trí đất để tính thuế đất ở.

a) Vị trí 1: áp dụng đối với đất ở mặt tiền đường.

b) Vị trí 2: áp dụng đất nằm trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ôtô hoặc xe ba bánh vào tận nơi).

c) Vị trí 3: áp dụng đối với hộ độc lập nhưng phải đi qua dãy nhà mặt tiền; đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt không thuận lợi (xe ôtô hoặc xe ba bánh không vào được).

d) Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất còn lại.

Điều 2. Việc xác định mức thuế đất ở theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nếu cao hơn mức thuế đất ở mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp từ ngày 10 tháng 8 năm 2008 trở về trước, thì không truy thu thêm; trường hợp thấp hơn mức mức thuế đất ở mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp thì được bù trừ vào tiền thuế đất ở phải nộp của các năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; chỉ áp dụng để tính thuế đất ở trong các năm 2008, 2009. Việc xác định loại đường phố, vị trí để tính giá đất phục vụ cho các mục đích khác (ngoài mục đích thu thuế đất ở) trong năm 2008, 2009 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được thực hiện theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục thuế Tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;
- VPCP (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT & các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- NC(TH, LTPP);
- Lưu VT. HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ TÍNH THUẾ ĐẤT Ở NĂM 2008, 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11  năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên đường phố

Lọai đường

 

Phường 1

 

1

Đường 30/4

 

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

2

 

- Tôn Đức Thắng - Cầu Kinh Cụt

3

2

Đường Nguyễn Quang Diêu

 

 

- Đường 30/4 - Lý Thường Kiệt

4

3

Đường Đặng Văn Bình

 

 

- Đường 30/4 – Ngô Thời Nhậm

2

 

- Đường Ngô Thời Nhậm - Trần Hưng Đạo

2

4

Đường giữa NH Đầu tư - Sở LĐTB & XH

5

5

Đường Phạm Ngũ Lão ( Bên hông Công ty Kinh doanh nhà)

5

6

Đường Võ Trường Toản

 

 

- Đường 30/4 – Ngô Thời Nhậm

2

 

- Đường Ngô Thời Nhậm - Trần Hưng Đạo

2

7

Đường Trương Định

 

 

- Đường 30/4 - Lý Thường Kiệt

3

 

- Lý Thường Kiệt - Ngô Thời Nhậm

3

8

 Đường Lê Quý Đôn

3

9

Đường Nguyễn Trường Tộ

 

 

- Trương Định - Võ Trường Toản

4

10

Đường Nguyễn Văn Bảnh

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

5

11

Đường Nguyễn Văn Tre

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

2

12

Đường Trần Bình Trọng

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

5

13

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

- Nguyễn Quang Diêu - Lê Hồng Phong

4

 

- Lê Hồng Phong – Cuối đường

5

14

Đường Trần Phú

 

 

- Tôn Đức Thắng  - Trần Hưng Đạo

3

15

Đường Trần Phú nối dài

 

 

- Tôn Đức Thắng  - Nguyễn Quang Diêu

5

16

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

- Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Tre

5

 

   + Phía trên đường

 

 

   + Phía bờ sông

 

 

- Nguyễn Văn Tre - Đường 30/4

5

 

   + Phía trên đường

 

 

   + Phía bờ sông

 

17

 Đường Lê Hồng Phong

4

18

 Phố chợ Mỹ Ngãi

4

19

Đường nội bộ Sở Xây dựng

5

20

Hẻm đường 30/4

 

 

- Hẻm khu Kiến Ốc Cục

5

 

- Hẻm cặp hàng rào Phụ nữ Tỉnh

5

21

Hẻm đường Tôn Đức Thắng gồm khu tập thể gồm Bệnh viện, Đài truyền hình, Sở Khoa học - Công nghệ

5

22

Đường Lê Thị Riêng (Sau Đài Truyền hình Đồng Tháp)

5

23

Đường nội bộ khu Tái định cư phường 1

 

 

- Đường 3,5mét

5

 

- Đường 5mét

5

 

- Đường 7mét

4

24

Đường cặp Rạch Chùa (Võ Trường Toản - Ngô Thời Nhậm)

5

25

Đường phía sau C Quân Y

5

26

Đường nội bộ Công ty Sao mai--An Giang

5

 

Phường 2

 

27

Đường Hùng Vương ( Phan Bội Châu )

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi

1

 

- Nguyễn Trãi - Ngô Thời Nhậm

1

 

- Ngô Thời Nhậm - Ngô Quyền

2

28

Đường Đốc Binh Kiều

1

29

Đường Nguyễn Du

 

 

- Đốc Binh Kiều - Lý Thường Kiệt

1

30

Đường Tháp Mười

 

 

-Đốc Binh Kiều - Lý Thường Kiệt

1

31

Đường Lê Lợi

 

 

-Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt

1

 

-Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

2

 

-Nguyễn Trãi - Ngô Quyền

3

32

Đường Phan Văn Hân

4

33

Đường Hai Bà Trưng

 

 

-Nguyễn Huệ -  Lê Lợi

2

 

-Lê Lợi - Ngô Sĩ Liên

2

34

Đường Lê Anh Xuân

 

 

-Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

2

 

-Nguyễn Trãi - Ngô Thời Nhậm

2

 

-Ngô Thời Nhậm- Ngô Quyền

3

35

Đường Nguyễn Văn Trổi

 

 

- Nguyễn Trãi-Võ Thị Sáu

2

 

- Ngô Thời Nhậm - Nguyễn Trãi

3

 

- Ngô Quyền – Ngô Thời Nhậm

3

36

Đường Lý Tự Trọng

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

2

37

Đường Võ Thị Sáu

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

2

38

Đường Đỗ Công Tường

 

 

 - Nguyễn Huệ - Hùng Vương

1

39

Đường Lê Thị Hồng Gấm (Hùng Vương - Nguyễn Du)

3

40

Đường Nguyễn Minh Trí (Hùng Vương - Nguyễn Du)

3

41

Đường Phan Đình Phùng

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

42

Đường Nguyễn Tri Phương

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

43

Đường Phan Chu Trinh

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

44

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

45

Đường Hoàng Hoa Thám

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

46

Đường Bùi Thị Xuân

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách mạng tháng 8

4

47

Đường Đống Đa

 

 

- Hai Bà Trưng - Cuối đường

4

48

Đường Bà Triệu

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu

4

49

Đường Lý Công Uẩn

 

 

- Cách mạng tháng 8 - Hai Bà Trưng

4

50

Đường Chu Văn An

 

 

- Cách mạng tháng 8 - Hai Bà Trưng

5

51

Đường Tô Hiến Thành

 

 

- Cách mạng tháng 8 - Hai Bà Trưng

4

52

Đường Lê Văn Hưu

 

 

- Cách mạng tháng 8 - Hai Bà Trưng

4

53

Đường Ngô Sĩ Liên

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu

5

54

Đường Lê Lai

 

 

- Lê Lợi - Ngô Sĩ Liên

5

55

Đường Đoàn Thị Điểm

 

 

- Nguyễn Tri Phương - Hoàng Văn Thụ

4

56

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

- Cách mạng tháng 8 - Đốc Binh Kiều

4

57

Đường Hồ Tùng Mậu

 

 

- Lê Lợi - cuối đường

5

58

Các hẻm nhỏ cắt các đường thuộc Phường 2 gồm: Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Đốc Binh Kiều, Lê Lợi, cạnh nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Đỗ Công Tường, Lý Thường Kiệt

4

59

Hẻm 220 đường Nguyễn Huệ (ngang Trường TH T.Phố)

4

60

Đường Dal cặp Trường tiểu học Phường 2

4

61

Đường Trần Quang Khải ( Nguyễn văn Trỗi-Lê Anh Xuân)

4

 

Phường 4

 

62

Đường Nguyễn Văn Cừ

4

63

Đường Phùng Hưng

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

5

64

Đường Bùi Văn Kén

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

4

 

- Thiên Hộ Dương - Trần Thị Nhượng

5

65

Đường Phan Đình Giót

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

5

66

Đường Trần Thị Thu

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

4

 

- Thiên Hộ Dương - Trần Thị Nhượng

5

 

- Trần Thị Nhượng - Đinh Bộ Lĩnh

5

67

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Xưởng dệt Phường 4)

5

68

Đường Nguyễn Công Trứ (Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thái Học)

5

69

Đường Trần Thị Nhượng

3

70

Đường Cái Tôm Phường 4

 

 

-Phạm Hữu Lầu -  Nguyễn Thái Học

5

 

-Phạm Hữu Lầu - Giáp xã Hoà An

5

71

Lộ Tổ 8 (Phạm Hữu Lầu – Nguyễn Thái Học)

5

72

Đường Ba Khía

5

 

Phường 6

 

73

Lộ Tổ 12, 13, 14, 15

5

74

Lộ Ngọc Đài (tổ 37, 38 )

5

75

Đường vào khu tập thể Trường Đại học Sư phạm

5

76

Đường vào trường Võ Trường Toản

5

77

Khu phố chợ Tân Việt Hoà và Tân Tịch

5

78

Ngã tư Tân Việt Hoà đi bến đò An Nhơn

5

79

Các lộ cắt đường Phạm Hữu Lầu (đất đỏ, nhựa, Dal)

5

80

Đường Ven Sông Cao Lãnh

 

 

- Cầu Cái Tôm Trong - Cần Quỵch

5

81

Đường Cái Tôm Phường 6

 

 

-Phạm Hữu Lầu -  Cầu cái Tôm trong

5

 

-Phạm Hữu Lầu - Giáp xã Hoà An

5

 

Phường 3

 

82

Đường cặp kinh chợ

 

 

- Đoạn sông Đình Trung - cầu sắt Nguyễn Trãi 

5

 

- Từ cầu sắt Nguyễn Trãi  đến cuối đường

5

83

Đường lộ Kinh xáng ngoài, các hẻm nhỏ khu Bùng binh phường 3

5

84

Đường Ngô Quyền nối dài

 

 

- Đoạn cầu kinh chợ đến Kinh 16

5

 

- Đoạn Kinh 16 – Cuối đường

5

85

Đường cặp kinh 16

5

86

Nguyễn Đình Chiểu nối dài

 

 

-  Ngô Sĩ Liên – Cách mạng tháng 8

5

87

Đường Chi Lăng

5

88

Các Đường cắt ngang đường Nguyễn Trãi

5

89

Các lộ đất phường 3

5

 

Phường 11

 

90

Đường cặp mé sông

 

 

- Đoạn chợ Trần Quốc Toản đến cầu Đạo Nằm

5

 

- Đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

5

91

Đường hẻm tổ 5, 6 (sau Quốc lộ 30)

 

 

- Đoạn từ Đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

5

92

Đường hẻm tổ 7, 8,9,10

 

 

- Đoạn từ đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

5

93

Đường vào Xí nghiệp xay xát 2

 

 

- Đoạn từ Quốc lộ 30 đến cuối đường

5

94

Đường phố chợ Trần Quốc Toản

4

95

Đường tổ 27 (kinh ông Kho)

 

 

- Quốc lộ 30- Sông Tiền

5

 

- Quốc lộ 30- giáp xã Mỹ Ngãi

5

96

Đường ven sông Mỹ Ngãi (cầu Bình Trị - Lộ 30/4)

5

97

 Cụm dân cư Trần Quốc Toản

 

 

- Đường rộng từ 5m – 7m

5

 

- Đường rộng 10,5m

5

98

Đường 27/7

5

99

Các lộ dal Phường 11

5

 

Phường Mỹ Phú

 

100

Đường Điện Biên Phủ

 

 

- Nghĩa trang Liệt sĩ - Tôn Đức Thắng

4

 

- Tôn Đức Thắng - Ngã ba Quảng Khánh

4

101

Đường Ngang bến xe Tải (Quốc lộ 30 - Sông Đình Trung )

5

102

 Đường Tôn Đức Thắng nối Dài

 

 

- Điện Biên Phủ - Lộ Vành Đai

4

103

Đường Phù Đổng

 

 

-Lê Duẫn - Điện Biên Phủ

5

 

-Điện Biên Phủ - lộ Vành Đai

5

104

Khu tái định cư Mỹ Phú (Khu 1, 2, 3 xã Mỹ Trà cũ)

 

 

-Đường số 2 (mặt nhựa 14mét)

4

 

-Đường số 3 (mặt nhựa 12mét)

4

 

-Đường số 5 (mặt nhựa 14mét)

4

 

-Đường 3 - 5m

5

105

Đường Tắc Thầy Cai

 

 

- Từ Quốc lộ 30 – Đường Vành Đai

5

 

- Đường Vành Đai - xã An Bình (huyện Cao Lãnh)

5

106

Đường nội bộ khu 500 căn (khu C,D,E,F)

5

107

Đường lộ  cặp Công ty DOMESCO

 

 

- Từ Quốc lộ 30 đến sông Cái Sao Thượng

5

108

Đường cặp sông Đình trung

 

 

- Đoạn cầu Đình Trung - cuối Đường

5

109

Đường cặp hoa viên Nghĩa  trang Liệt Sĩ

5

110

Đường vào Sở Tư pháp

5

111

Đường cặp hàng rào Bến Xe tải

 

 

- Quốc lộ 30 - Ngã ba đường vành đai

5

112

Đường vào cổng khán đài A, B,C Sân vận động Đồng Tháp

5

113

Đường nội bộ Khu dân cư ấp 4 Mỹ Trà

 

 

- Đường  5m

5

 

- Đường  12m

4

114

Khu dân cư chợ Mỹ Trà

 

 

- Đường rộng 5m – 7m

5

 

- Đường rộng 12m

4

115

Đường nội bộ khu 28 căn( KDC Mỹ Trà)

5

116

Đường dal (đọan từ Lê Duẫn đến Tôn Đức Thắng)

5

 

Phường Hoà Thuận

 

116

Đường lộ xếp lá

 

 

- Nguyễn Thái Học - Lộ Hoà Đông

5

 

- Lộ Hoà Đông - lộ Hoà Tây

5

117

Đường Lê Duẩn

 

 

- Cầu Đình trung-Phù Đổng

5

 

- Phù Đổng-Tôn Đức thắng

5

 

 + Phía trên đường

 

 

 + Phía bờ sông

 

 

- Tôn Đức Thắng-cầu Rạch Chanh

5

 

- Cầu Rạch Chanh đến hết cụm dân cư Rạch Chanh

5

 

- Hết cụm dân cư Rạch Chanh-cầu Bà Vại

5

 

Xã Mỹ Trà

 

118

Đường Điện Biên Phủ Nối Dài

 

 

- Ngã Tư Quãng Khánh – Cầu Ông Hoành

5

 

Xã Mỹ Tân

 

119

Đường dự kiếm cắt ngang khu tập thể Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

- Đoạn từ Quốc lộ 30 đến cuối Đường

5

120

Đường Ông Thợ

 

 

- Đoạn từ Quốc lộ 30 - cầu Ông Thợ

5

 

Các Tuyến Đường Liên Xã, Phường

 

121

Đường Nguyễn Huệ

1

122

Đường Cách mạnh tháng 8

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1

 

- Lê Lợi - cầu Xáng

2

 

- Cầu Xáng - cầu ông Cân

5

 

- Cầu ông Cân – Cuối đường

5

123

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Lê Lợi - Nguyễn Huệ

1

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

1

124

Đường Tôn Đức Thắng

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

2

 

- Lê Duẩn (Cầu Cái Sao Thượng) - Điện Biên Phủ

3

125

Đường Ngô Quyền

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi

4

126

Đường Mai Văn Khải (Trần Hữu Trang cũ)

 

 

- Cầu Bà Vại - Cầu Bệnh viện Hữu Nghị

5

 

- Cầu Bệnh viện Hữu Nghị - rạch ông Hổ

5

 

- Rạch ông Hổ - cống Bộ Từ

5

127

Quốc lộ 30

 

 

- Cầu Kinh cụt - Cầu Đạo Nằm

5

 

- Cầu Đạo nằm - Hết Trường Tiểu học Phường 11

3

 

- Trường Tiểu học Phường 11 - Cống (Công An Biên phòng)

5

 

- Cống (Công An Biên phòng) - kinh ông Kho

5

 

- Cầu Đình Trung - Cống Tắc Thầy Cai

3

 

- Cống Tắc Thầy Cai - giáp ranh huyện Cao Lãnh

3

128

Đường Ngô Thời Nhậm

 

 

- Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ

2

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

3

129

Đường Nguyễn Trãi

 

 

- Võ Trường Toản - Nguyễn Huệ

3

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

2

 

- Lê Lợi - Chi Lăng

4

130

Đường Nguyễn Thái Học

 

 

- Cầu Cái Tôm trong - Phạm Hữu Lầu

5

 

- Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thị Lựu

4

 

- Nguyễn Thị Lựu - Hoà Đông

4

131

Nguyễn Thái Học nối dài

 

 

- Từ lộ Hòa Đông – lộ Hòa Tây

5

 

- Lộ Hòa Tây  - cầu Sáu Quốc

5

 

- Cầu Sáu Quốc – bến đò Mỹ Hiệp

5

132

Đường nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

133

Đường Thiên Hộ Dương

 

 

- Phạm Hữu Lầu – Đường Hòa Đông

3

134

Đường Phạm Hữu Lầu

 

 

- Cầu Đúc - cầu Cái Sâu

2

 

- Cầu Cái Sâu - Cầu Cái Tôm

3

 

- Cầu Cái Tôm - Cống Tân Việt Hòa

4

 

- Cống Tân Việt Hòa - Bến phà Cao Lãnh

3

135

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1

 

- Lê Lợi - Ngô Sĩ Liên

4

 

- Nguyễn Huệ -  Võ Trường Toản

3

136

Đường Nguyễn Thị Lựu

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

4

 

- Thiên Hộ Dương - Đinh Bộ Lĩnh

5

137

Đường Đinh Bộ Lĩnh (Phạm Hữu Lầu – Lô Hòa Đông )

5

138

Đường đi Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Thới

 

 

-  Phạm Hữu Lầu -  Trường Tiểu học Phường 6 C

5

 

- Trường Tiểu học phường 6C - cầu UBND xã Tịnh Thới

5

139

Lộ 30/4 (đi Mỹ Ngãi)

 

 

- Đoạn từ Quốc lộ 30 đến cuối đường

5

140

Đường Bình Trị

 

 

- Từ Quốc lộ 30 đến Cầu Bình Trị

5

141

Đường Vành Đai

 

 

- Quốc lộ 30 – Ngã Ba Quảng Khánh

5

 

- Ngã ba Quãng Khánh – Nghĩa địa nhân dân

5

142

Lộ Hoà Đông

 

 

- Nguyễn Thái Học – Thiên Hộ Dương

5

 

- Thiên Hộ Dương – Cầu sắt Vĩ

5

 

- Cầu Sắt Vĩ - Hết Đường (bờ Sông Tiền)

5

143

Lộ Hoà Tây

 

 

- Nguyễn Thái Học - Cầu Xẻo Bèo

5

 

- Cầu Xẻo Bèo – Cuối Đường

5

144

Đường cặp sông Tiền (Phường 6 - Tịnh Thới)

 

 

- Bến phà Cao Lãnh - Cầu Long Sa

5

 

- Cầu Long Sa - Cầu Long Hồi

5

145

Đường dal tổ 11 (cặp rạch Cái Da)

5

146

Đường dal tổ 12 (cặp rạch Cái Da)

5

147

Đường dal ven sông Cái sâu

5

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2008/QĐ-UBND về bảng phân loại đường phố và quy định vị trí đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh để thu thuế đất ở năm 2008, 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253