Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 436/2006/QĐ-UBND về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở của Công ty Việt Trang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 436/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 436/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

CƯỠNG CHẾ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở CỦA CÔNG TY VIỆT TRANG 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26. 11.2003;
Căn cứ Luật Ðất dai ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số: 1476/QÐ-CT ngày 08.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Việt Trang tại Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số: 344/QÐ-CT ngày 16.3.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phuong án bồi thuờng giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất;
Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số: 185/CV-UB ngày 10.3.2006 V/v đề nghị cưỡng chế giải phóng mặt bằng,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dể thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở của Công ty Việt Trang đối với 02 hộ:

1. Bà Nguyễn Thị Thêm (Nguyên) diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là: 396m2;

2. Ông Nguyễn Sỹ Thành (Hiền) diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là: 277m2;

Ðiều 2. Giao UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo dúng quy định, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 436/2006/QĐ-UBND về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở của Công ty Việt Trang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182