Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4202/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH (LẦN THỨ 3) CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điểm 1 Điều 5 Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ quyết định phê duyệt số 4246/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/12/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 6 tại công văn số 670/CV-UB ngày 30/6/1999;

- Xét Tờ trình số 8383/KTST-QH ngày 14/7/1999 của Kiến trúc sư Trưởng thành phố về việc quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh (kèm danh mục).

Điều 2. Phạm vi các khu vực không bán nhà ở theo quy hoạch điều chỉnh căn cứ vào sơ đồ quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập tháng 10 năm 1998 có sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân quận 6.

Các quyết định trước đây về quy hoạch điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 được thay thế bởi quyết định này.

Điều 3. Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng bán nhà ở quận 6, căn cứ vào ranh quy hoạch điều chỉnh trên để tổ chức, triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở quận 6 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở
- TT/HĐND thành phố
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT
- Viện QHXD thành phố
- Thành viên BCĐ/TP về chính sách nhà ở, đất ở
- VPUB: PVP/QLĐT
- Tổ QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ VÀ KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC QUẬN 6.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4202/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/7/1999 của UBND thành phố).

1. Nhà trong phạm vi lộ giới các tuyến đường hiện hữu và dự kiến thuộc quận đã được công bố.

2. Khu chung cư Gia Phú.

3. Nhà trong phạm vi kênh Hàng Bàng.

Trong danh sách này gồm 3 danh mục nằm trong khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước Quận 6.-

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227