Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 409/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 27/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/2012/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-KCN ngày 15/10/2012 và ý kiến thảo luận tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám như sau:

1. Giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám (chưa có thuế giá trị gia tăng) là 14.700 đồng/m2/năm, gồm:

- Tiền thuê đất thô: 8.450 đồng/m2/năm;

- Tiền thuê hạ tầng: 6.250 đồng/m2/năm.

2. Giá cho thuê đất có hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu công nghiệp Đình Trám và ổn định trong 5 năm từ 01/01/2013 đến 31/12/2017.

Sau 05 năm, tiền thuê đất thô hoặc chi phí duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp biến động, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh giá thuê đất có hạ tầng cho phù hợp.

3. Tiền thuê đất có hạ tầng do Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thu hàng năm và thu làm 2 đợt trong năm. Trường hợp doanh nghiệp thuê đất là nhà đầu tư nước ngoài thì được lựa chọn hình thức nộp tiền thuê đất một lần theo quy định.

Việc thu và quản lý, sử dụng tiền thuê đất có hạ tầng thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định: Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004, Quyết định số 67/2006/QĐ- UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Cục Thuế; Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76