Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 295/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 1 Quyết định 1895/QÐ-CT năm 2004 về giao đất cho Xí nghiệp giấy Hải Hà Bắc Ninh (TN) thuê để xây dựng Trung tâm thương mại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 295/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1895/QÐ-CT NGÀY 15/11/2004 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO XÍ NGHIỆP GIẤY HẢI HÀ BẮC NINH (TN) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 25/TT-KHTC ngày 08/02/2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ðiều chỉnh, sửa đổi điều 1 Quyết định số 1895/QÐ-CT ngày 15/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi đất và giao đất cho Xí nghiệp giấy Hải Hà Bắc Ninh (TN) thuê, như sau:

1. Diện tích đất thu hồi từ 9.834,2m2, nay còn 8.523,0m2. Trong đó: Tại xã Phong Khê - huyện Yên Phong 1.695,0m2 (Ðất nông nghiệp); tại xã Võ Cường - thị xã Bắc Ninh 6.828,0m2 (Ðất nông nghiệp 5.783,9m2, đất đã thu hồi giao làm đường theo quy hoạch thuộc dự án của Xí nghiệp giấy Hợp Tiến 971,0m2, thuộc dự án giao đất ở cho nhân dân xã Phong Khê 73,1m2).

2. Diện tích đất giao cho Xí nghiệp giấy Hải Hà Bắc Ninh (TN) thuê để xây dựng Trung tâm Thương mại từ 8.000,0m2, nay còn 6.472,5m2 (Tại xã Võ Cường 5.404,5m2, xã Phong Khê 1.068,0m2).

3. Diện tích đất hành lang đường giao thông, đường điện cao thế và đất nông nghiệp khó canh tác từ 1.834,2m2, nay là 2.050,5m2 (xã Võ Cường 1.423,5m2, xã Phong Khê 627,0m2).

Vị trí, ranh giới khu đất sau điều chỉnh được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm; giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Xí nghiệp Hải Hà Bắc Ninh (TN) và trình duyệt cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp giấy Hải Hà Bắc Ninh (TN) theo quy định.

Ðiều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1895/QÐ-CT ngày 15/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện; thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Phong, UBND thị xã Bắc Ninh; UBND xã Phong Khê, UBND xã Võ Cường và Xí nghiệp giấy Hải Hà căn cứ quyết định thi hành./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 295/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 1 Quyết định 1895/QÐ-CT năm 2004 về giao đất cho Xí nghiệp giấy Hải Hà Bắc Ninh (TN) thuê để xây dựng Trung tâm thương mại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118