Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2919/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 2919/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2919/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI HẠ LONG STAR TẠI PHƯỜNG BÃI CHÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính ph về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định s 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành ph Hạ Long, tnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050”;

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Hạ Long Star, tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh “V/v kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại bui làm việc với công ty TNHH Limitles World (Việt Nam) về triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”;

Căn cứ Thông báo số 185/TB-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh “V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Ch tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) về việc trin khai dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”; Thông báo số 215/TB-UBND ngày 28/7/2016 ca UBND tỉnh “V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) về việc triển khai dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”;

Căn cứ Văn bn số 5269/UBND-QH1 ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh “V/v Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 346/TTr-SXD ngày 31/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh gii, diện tích:

1.1. Phạm vi ranh giới: Khu vực nghiên cứu quy hoạch tại khu vực đồi Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; có các giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp khu đất lâm nghiệp đồi Bãi Cháy, dân cư hiện trạng.

- Phía Tây giáp đất lâm nghiệp đồi Bãi Cháy, khu dân cư hiện trạng, khu nhà ở sân vườn Cái Dăm, khu biệt thự đồi 368, khu đài truyền hình;

- Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng, đường Hậu Cần;

- Phía Bắc giáp đất lâm nghiệp, khu dân cư hiện trạng, Quốc lộ 18.

(Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc phân khu K10-6, theo đ án Điu chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 09/10/2013).

1.2. Diện tích nghiên cứu khoảng 125,6 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

2. Tính chất: Là khu vực đô thị du lịch có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại hài hòa với cảnh quan vịnh Hạ Long đáp ứng nhu cu phát trin du lịch, kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long và phát triển khu vực trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

3. Dụ báo quy mô, các chỉ tiêu s dụng đất hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch:

3.1. Quy mô dân số: Dân số khu quy hoạch khoảng 12.000 người.

3.2. Dự báo, định hướng các khu chức năng: Khu vực quy hoạch gm các chức năng chính sau:

- Khu hỗn hợp (cơ quan, văn phòng, dịch vụ, thương mại, nhà ở kết hợp du lịch...).

- Khu dân cư:

+ Nhà ở mới (Biệt thự, nhà vườn, liên kế, chung cư, thương mại du lịch kết hợp nhà ở...).

+ Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ cấp khu (nhà trẻ, trường tiểu học, trạm y tế, sân luyện tập th thao....).

+ Khu cây xanh công viên TDTT, vườn hoa cấp khu ở.

- Khu công trình dịch vụ công cộng, thương mại dịch vụ cấp đô thị.

- Khu du lịch (khách sạn, nhà hàng, biệt thự du lịch, resort, dịch vụ du lịch...).

- Khu cây xanh cảnh quan tự nhiên sinh thái.

- Khu đu mối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, hạ tầng kỹ thuật,...).

3.3. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Stt

Hạng mục

Đơn v tính

Chỉ tiêu

I

Tng diện tích toàn khu

ha

125,6

II

Quy mô dân số dự kiến

người

12.000

III

Các chỉ tiêu sử dụng đất

 

 

-

Đất ở

m2 đất /người

8

-

Đất cây xanh, TDTT

m2 đất /người

6 - 7

-

Đất giao thông

m2 đất /người

18 - 25

 

Cụm hành chính công cộng

ha/công trình

1÷2

-

Nhà trẻ mẫu giáo (50 học sinh/1000 dân)

m2/học sinh

15

-

Trường tiểu học (65 học sinh/1000 dân)

m2/hc sinh

15

-

Trường trung học cơ sở (55 học sinh/1000 dân)

m2/học sinh

15

IV

Tầng cao trung bình

 

 

-

Nhà ở

tầng

3÷6

-

Nhà ở hin trạng cải tạo chỉnh trang

tầng

3÷6

-

Công trình công cộng

tầng

5

-

Công trình dịch vụ hn hợp

tầng

50

V

Mật độ xây dựng

 

 

-

Nhà vườn

%

40÷70

-

Nhà ở liên kế

%

60-100%

-

Công trình công cộng

%

50

-

Công trình dịch vụ hỗn hợp

%

70

VI

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

 

-

Cấp nước:

 

 

+

Cấp nước sinh hoạt

lít/người/ng.đ

120

+

Cấp nước công trình công cộng, dịch vụ...

lít/m2 sàn/ng.đ

2

+

Cấp nước nhà trẻ, mu giáo, trường học...

lít/cháu/ng.đ

100

+

Công trình dịch vụ hn hợp

lít/người/ng.đ

 

+

Nước tưới cây

lít/m2/ng.đ

3

+

Nước rửa đường

lít/m2/ng.đ

0,5

-

Cấp điện:

 

 

+

Cấp điện nhà ở kiu sân vườn

KW/người

3

+

Cấp điện nhà liên kế

KW/người

5

+

Nhà ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang

 

 

+

Nhà trẻ, mu giáo, trường học...

KW/cháu

0,2

+

Công trình công cộng

W/m2sàn

30

+

Chiếu sáng đường ph

W/m2

1,2

+

Chiếu sáng công viên, vườn hoa

W/m2

1

-

Thoát nước thải

 

 

+

Nước thải sinh hoạt

lít/người/ng.đ

200

+

Nước thải dịch vụ công cộng

lít/ngưi/ng.đ

2

+

Nước thi nhà trẻ, mu giáo, trường học...

lít/người/ng.đ

100

-

Rác thải

Kg/ng.đ

1,3

-

Chỉ tiêu thông tin liên lạc

máy/1000dân

250

-

Chỉ tiêu giao thông:

 

 

+

Chiu rộng 1 làn xe

mét/làn

3 - 3,75

+

Chiu rộng làn đi bộ

mét/làn

0,75

+

Đường dân cư hiện trạng cải tạo

 

4m

- Các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất, công trình hạ tầng xã hội - nhà ở, hạ tầng du lịch và hạ tầng kỹ thuật cần tuân thủ Quy chun Xây dựng Việt Nam, các tiêu chun quy phạm hiện hành và các định hướng trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đã được UBND tỉnh phê duyệt (Theo các tiêu chun đối với đô thị loại I).

4. Các yêu cầu chung và nội dung nghiên cứu:

4.1. Yêu cầu chung về nội dung nghiên cứu

Thực hiện theo các yêu cầu, quy định tại Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị; Điều 19 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

4.2. Một s yêu cu cụ th

- Phân tích đánh giá nhận dạng đặc điểm tự nhiên, hiện trạng theo phương pháp SWOT, trên cơ sở số liệu thống kê tng hợp và các số liệu thu thập vsử dụng đất, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các dự án xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thể hiện qua các sơ đphân tích và bảng biu); đánh giá các đặc trưng, các vấn đề hiện tại của khu vực nghiên cứu; trên cơ sở đó đưa ra các vấn đề cấp thiết cần xử lý trong khu quy hoạch.

- Trên cơ sở các phân tích về điều kiện hiện trạng khu vực, tin đphát triển khu vực, tính chất của khu vực được xác định trong quy hoạch chung đưa ra các mục tiêu, chiến lược phát triển đối với khu vực và mức độ ưu tiên của các mục tiêu, chiến lược; cụ thhóa các mục tiêu, chiến lược phát trin thông qua quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch sử dụng đất, tchức cảnh quan...

- Nội dung quy hoạch phải xác định được mục tiêu, định hướng phát trin theo các giai đoạn, các giải pháp thực hiện quy hoạch đối với từng khu chức năng (Đất dân cư hiện trạng cải tạo và xây dựng mới; Đất hỗn hợp, công trình dịch vụ công cộng, thương mại dịch vụ; Đất giáo dục đào tạo; Đất tôn giáo tín ngưỡng; Đất cây xanh công viên thể dục thể thao, cây xanh cảnh quan tự nhiên; Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác...) đảm bảo tính khả thi, công tác quản lý và tính tổng thể chung khu vực.

- B trí các khu chức năng đô thị phải phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, phòng chống cháy và phải được liên hệ thuận tiện với nhau bằng hệ thống giao thông hợp lý và an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình công cộng, dịch vụ và công viên cây xanh; tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trình xây dựng đ tchức không gian đô thị và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, về đầu tư và khai thác sử dụng;

- Xác định các khu vực phát triển đô thị (các khu vực phát triển mới, cải tạo, tái thiết...) theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát trin đô thị; xác định vị trí, quy mô các khu chức năng, các công trình dịch vụ đô thị phải đáp ứng được các quy định, phù hp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu vực dân cư lân cận.

- Cập nhật các định hướng trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long; các đồ án quy hoạch xây dựng, các dự án đlập quy hoạch đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực; nghiên cứu, tham khảo định hướng phương án Quy hoạch phân khu chức năng khu vực trung tâm khu du lịch Bãi Cháy do Tập đoàn SunGroup đang nghiên cứu.

- Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan về nội dung Nhiệm vụ quy hoạch; chủ động lấy, tiếp thu ý kiến các Sở, ngành liên quan về phương án quy hoạch đhoàn thiện đồ án; tchức lấy ý kiến quan, tchức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch trước khi trình duyệt.

4.3. Một số yêu cầu, định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

- Khai thác các khu vực có đim nhìn và các trục cảnh quan đặc biệt từ hướng nhìn từ phía vịnh Hạ Long vào nhằm tạo nên điểm nhấn cho khu vực.

- Khai thác yếu tố vị trí và đặc đim địa hình hiện trạng nhm tạo dựng một khu vực hiện đại có đặc trưng, đảm bảo các yếu tmôi trường cảnh quan đô thị và là một điểm thu hút mới của thành phố với một số khu vực hỗn hợp chức năng ở - thương mại - dịch vụ.

- Khai thác có hiệu quả các khu vực mới với nhiều loại hình nhà ở, khuyến khích các mô hình nhà ở cao cấp, nhà ở sinh thái, công trình xanh, thông minh và tiết kiệm năng lượng...

- Xây dựng hạ tầng giao thông đô thị cho khu vực trên cơ sở khuyến khích phát triển các không gian đi bộ, đi xe đạp, xe điện, giao thông công cộng với các không gian liên kết, giao lưu...trên cơ sở phát triển các không xanh, vườn hoa và hệ thống các công trình thương mại, dịch vụ, không gian mở, qung trường...; các tuyến đường giao thông trong toàn khu bám theo địa hình, đảm bo nền đường đặt trên lớp nền tự nhiên, tránh đắp nền và gia cố ta luy ảnh hưởng đến địa chất và cảnh quan trong toàn khu.

- Các khu vực triền đồi giữ nguyên địa hình tự nhiên (chỉ san gạt cục bộ, các khu vực có độ dốc lớn đề nghị không nghiên cứu), các công trình xây dựng trong khu vực này yêu cầu đảm bảo cho việc thoát nước mặt khu vực và hạn chế phá vcảnh quan môi trường, bố trí các tuyến đi bộ, trồng cây bụi và cây có nhiu tán đ chng xói lở, đảm bảo nước mặt chảy phân tán tự nhiên; nền xây dựng các công trình trên cơ sở tận dụng địa hình dốc tạo cảnh quan và xây dựng các công trình giật cấp để tránh đào đắp. Các ô đất xây dựng chủ yếu dựa trên địa hình tự nhiên, chỉ cho phép san gạt cục bộ trong từng lô để tạo thuận lợi cho xây dựng và thoát nước cũng như liên hệ thuận tiện từ trong lô đất xây dựng ra hệ thng giao thông xung quanh.

5. Hồ sản phẩm:

- Thành phn, slượng, quy cách thhiện hồ sơ đồ án quy hoạch: Theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hsơ của Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Nguồn vốn: Do Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) tự bỏ kinh phí nghiên cứu.

6. T chức thực hiện:

- Đơn vị nghiên cứu quy hoạch: Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam).

- Cơ quan phê duyệt: y quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

- Tiến độ triển khai đồ án quy hoạch: Hoàn thành đồ án quy hoạch tối đa 03 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Quá thời hạn trên, quy hoạch chưa được phê duyệt thì Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Yêu cầu Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) khn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư dự án tại phần diện tích 125,6 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Việc đầu tư giai đoạn 2 của dự án (Phần mở rộng) sẽ được UBND tỉnh xem xét sau khi Công ty trin khai đầu tư tối thiu 50% các hạng mục công trình thuộc phần diện tích 125,6 ha và đảm bảo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao; Du lịch, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long; Giám đốc Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam); Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2 (thực hiện);
- V0-V5, QLĐĐ1, XD1-5, TH
1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, QH1.
20 bản-QĐ
76-09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2919/QĐ-UBND ngày 12/09/2016 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52