Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 239/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 239/2005/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/1998/QĐ-UB NGÀY 05/01/1998 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính - phủ ;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường tại văn bản số 5026/CV-TNMT ngày 24/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thu hồi quyết định số 14/1998/QĐ-UB ngày 05/01/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình nộp tiền thuê đất của các tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất quy định tại Thông tư 70/TC-QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính.

Điều 2 :

- Cho phép Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện hồ sơ giao, thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trong nước như : ký kết hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển từ thuê đất sang giao đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất … sau khi các đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, trên cơ sở xác định của cơ quan thuế bằng băn bản;

- Uỷ quyền sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các hồ sơ đất đai theo quy định tại điều 56 nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Điều 3 : Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Sở Tài Chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các Sở ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU–TT.HĐND
- CT các PCT
- Như Điều III
- Các Sở,Ngành, Đoàn thể
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 239/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005 thu hồi Quyết định 14/1998/QĐ-UB về quy trình nộp tiền thuê đất của các tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.527

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!