Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/QĐ-TTG năm 2004 về chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 216/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC BỘ TẠI HUYỆN MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 08 năm 1991.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 07 năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 06 năm 2001.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số: 3578 CV/BNN – LN ngày 10 tháng 11 năm 2003) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 2236/HC-UB ngày 10 tháng 11 năm 2003); ý kiến các Bộ Tài chính (công văn số 13844 TC/QLCS ngày 31 tháng 12 năm 2003), Tài nguyên và Môi trường (3769/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 23 tháng 12 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 147,3 ha đất lâm nghiệp, thuộc Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại xã Ngọc Thanh huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc sang sử dụng cho Dự án sân golf và tổ hợp văn hoá thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ mát, du lịch, sinh thái (gọi tắt là Dự án sân golf và du lịch) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Giao Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tiếp tục quản lý 945,6 ha diện tích đất lâm nghiệp còn lại thuộc địa bàn xã Ngọc Thanh huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, sản xuất giống cây lâm nghiệp, góp phần duy trì và phát triển môi trường sinh thái khu vực dự án.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các quy định về việc bàn giao tài sản, vốn, quản lý kinh phí đền bù theo quy định hiện hành để việc thực hiện bàn giao đất trên đây đúng tiến độ.

Điều 4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ:

- Thực hiện việc bàn giao đất để thực hiện Dự án sân golf theo các giai đoạn đã thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả diện tích đất còn lại nêu trên của Trung tâm cho công tác nghiên cứu và thực nghiệm khoa học.

Điều 5. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

- Chỉ đạo xác định cụ thể ranh giới và tổ chức bàn giao diện tích chuyển đổi trên bản đồ và thực địa, xác định việc bồi thường thiệt hại về rừng và tài sản theo quy định hiện hành; thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án giải quyết đường vào khu vực rừng giống, rừng thực nghiệm của Trung tâm.

- Xem xét giải quyết theo thẩm quyền nhu cầu bổ sung thêm đất để sử dụng cho công tác nghiên cứu và thực nghiệm khoa học của Trung tâm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP.
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng TW Đảng.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Toà án nhân dân tối cao.
- Tổng cục Du lịch.
- HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
- Trung tâm KHSXLN Đông Bắc Bộ.
- Công báo.
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu NN(5), VT.
QĐ GĐ Vĩnh Phúc 1

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-TTG năm 2004 về chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40