Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 212/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 26/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 212/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 26 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V UỶ QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Luật Đất Đai năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/11/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2075/TTr-TN&MT ngày 28/10/2004 và 3011/TTr-TN&MT ngày 15/11/2204,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tất cả phương án kỹ thuệt và dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của Uỷ ban Nhân dân tỉnh tráI với nội dung tại Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành

Điều 3: Các ông ( bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Huỳnh Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 212/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 về Uỷ quyền phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!