Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến ngã ba Minh Lương, tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 2118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lâm Hoàng Sa
Ngày ban hành: 04/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2118/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 04 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ BỒI THƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM “TIỂU DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2” - KIÊN GIANG: TỪ ĐẦU TUYẾN TRÁNH THỨ BẢY ĐẾN NGÃ BA MINH LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về đầu tư Dự án đường hành lang ven biển phía Nam trên địa phận Việt Nam từ cửa khẩu Xà Xía (biên giới Việt Nam - Campuchia) thuộc tỉnh Kiên Giang đến điểm giao Quốc lộ 1A (km2252 + 220) thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư đường hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB và Hàn Quốc;
Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về giá bồi thường quyền sử dụng đất Dự án đường hành lang ven biển phía Nam tại huyện An Biên, huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc Dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến Xẻo Rô thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc Dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến ngã ba Minh Lương, tỉnh Kiên Giang như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Vị trí khu đất

Giá bồi thường

1

Đất trồng cây lâu năm từ kênh Mới đến đầu tuyến tránh Thứ Bảy.

35.000

2

Đất trồng cây hàng năm từ kênh Xẻo Rô (đoạn cuối tuyến tránh Phà Tắc Cậu) đến đầu tuyến tránh Thứ Bảy.

30.000

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến ngã ba Minh Lương, tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190