Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2010 ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 2104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 13/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2104/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc và quản lý đất đai;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét công văn số 958/STC-VGCS ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Sở Tài chính về kết quả thẩm định đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Tờ trình số 1389/TTr- TNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung sau:

1. Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính.

Số TT

Danh mục công việc

ĐVT

Loại khó khăn

Đơn giá sản phẩm

Đơn giá 1 ha

A

LƯỚI ĐỊA CHÍNH:

1

Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông

điểm

1

1.580.084

 

2

2.042.615

 

3

2.569.456

 

4

3.329.422

 

5

4.177.895

 

2

Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông trên hè phố (có xây hố ga, nắp đậy)

điểm

1

1.851.299

 

2

2.403.132

 

3

3.032.776

 

4

3.940.247

 

5

4.957.131

 

3

Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ

điểm

1

528.436

 

2

605.401

 

3

736.882

 

4

871.754

 

5

1.010.015

 

4

Xây tường vây

điểm

1

1.955.449

 

2

2.125.808

 

3

2.562.980

 

4

3.440.109

 

5

3.909.434

 

5

Tiếp điểm có tường vây (khi đo đường chuyền)

điểm

1

387.366

 

2

455.263

 

3

540.126

 

4

652.358

 

5

784.601

 

6

Tiếp điểm không có  tường vây

điểm

1

446.704

 

2

527.335

 

3

630.034

 

4

764.424

 

5

927.659

 

7

Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền

điểm

1

435.101

 

2

655.723

 

3

773.592

 

4

1.064.508

 

5

1.411.323

 

8

Đo độ cao lượng giác

điểm

1

42.378

 

2

64.440

 

3

76.227

 

4

105.319

 

5

140.000

 

9

Đo ngắm theo công nghệ GPS

điểm

1

859.132

 

2

1.029.060

 

3

1.285.193

 

4

1.652.165

 

5

2.445.372

 

10

Tính toán khi đo GPS

điểm

1 - 5

211.969

 

1 - 5

191.872

 

1 - 5

128.622

 

1 - 5

166.088

 

1 - 5

149.809

 

11

Tính toán khi đo đường chuyền

điểm

1 - 5

191.872

 

12

Tính toán khi đo độ cao lượng giác

điểm

1 - 5

128.622

 

13

Phục vụ KTNT khi đo GPS

điểm

1 - 5

166.088

 

14

Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền

điểm

1 - 5

149.809

 

B

ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP

a

TỶ LỆ 1/200

 

 

 

 

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

14.399.914

16.631.812

2

16.774.539

19.146.040

3

19.619.756

22.118.332

4

22.997.965

25.718.059

 

Nội nghiệp:

ha

1

2.231.898

 

2

2.371.500

 

3

2.498.577

 

4

2.720.093

 

 

Các trường hợp đặc biệt

 

 

 

 

a.1

Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

1.424.713

1.569.382

2

1.659.845

1.815.313

3

1.942.206

2.107.478

4

2.277.383

2.459.740

 

Nội nghiệp:

ha

1

144.669

 

2

155.468

 

3

165.271

 

4

182.357

 

a.2

Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

16.447.355

18.804.204

2

19.166.001

21.673.166

3

22.420.473

25.064.431

4

26.286.351

29.168.768

 

Nội nghiệp:

ha

1

2.356.849

 

2

2.507.165

 

3

2.643.958

 

4

2.882.417

 

1

NGOẠI NGHIỆP

 

 

1

ha

1,1

Công tác chuẩn bị

Mảnh

1 - 6

328.820

328.820

1,2

Lưới đo vẽ

Mảnh

1

1.488.949

1.488.949

2

1.708.718

1.708.718

3

1.899.823

1.899.823

4

2.119.316

2.119.316

1,3

Xác định ranh giới thửa đất

Mảnh

1

3.448.209

3.448.209

2

4.126.610

4.126.610

3

4.941.897

4.941.897

4

5.914.088

5.914.088

1,4

Đo chi tiết

Mảnh

1

6.209.001

6.209.001

2

7.421.884

7.421.884

3

8.921.602

8.921.602

4

10.693.006

10.693.006

1,5

Đối soát, kiểm tra

Mảnh

1

230.721

230.721

2

257.067

257.067

3

300.497

300.497

4

360.352

360.352

1,6

Xác nhận diện tích  loại đất với chủ sử dụng đất

Mảnh

1

1.209.809

1.209.809

2

1.447.034

1.447.034

3

1.742.711

1.742.711

4

2.097.979

2.097.979

1,7

Phục vụ KTNT

Mảnh

1 - 6

1.484.406

1.484.406

2

NỘI NGHIỆP

 

 

 

 

2,1

Lập bản đồ gốc

Mảnh

1

857.850

857.850

2

997.452

997.452

3

1.124.528

1.124.528

4

1.346.045

1.346.045

5

0

0

6

0

0

2,2

Nhập thông tin thửa đất

Mảnh

1 - 6

332.441

332.441

2,3

Lập sổ mục kê tạm

Mảnh

1 - 6

84.419

84.419

2,4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

Mảnh

1 - 6

148.889

148.889

2,5

Lập HSKT thửa đất

Mảnh

1 - 6

387.331

387.331

2,6

Phục vụ nghiệm thu

Mảnh

1 - 6

204.014

204.014

2,7

Xác nhận hồ sơ các cấp

Mảnh

1 - 6

121.793

121.793

2,8

Giao nộp thành quả

Mảnh

1 - 6

95.161

95.161

b

TỶ LỆ 1/500

 

 

6

ha

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

5.614.744

6.636.425

2

6.651.292

7.728.508

3

8.344.910

9.475.685

4

10.200.311

11.401.371

5

12.284.936

13.570.213

6

15.010.317

16.392.910

 

Nội nghiệp:

ha

1

1.021.681

 

2

1.077.216

 

3

1.130.775

 

4

1.201.060

 

5

1.285.276

 

6

1.382.592

 

 

Các trường hợp đặc biệt

 

 

 

 

a.1

Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

556.021

627.461

2

658.389

733.928

3

825.838

905.474

4

1.009.818

1.094.920

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

71.439

 

2

75.538

 

3

79.637

 

4

85.102

 

5

0

 

6

0

 

a.2

Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

6.422.084

7.507.110

2

7.608.418

8.753.045

3

9.546.277

10.748.530

4

11.669.015

12.946.974

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

1.085.026

 

2

1.144.627

 

3

1.202.252

 

4

1.277.959

 

5

0

 

6

0

 

1

NGOẠI NGHIỆP

 

 

 

 

1,1

Công tác chuẩn bị

Mảnh

1 - 6

1.540.095

246.415

1,2

Lưới đo vẽ

Mảnh

1

3.658.890

585.422

2

4.605.999

736.960

3

5.981.365

957.018

4

6.841.544

1.094.647

5

7.615.732

1.218.517

6

8.561.902

1.369.904

1,3

Xác định ranh giới thửa đất

Mảnh

1

10.430.363

1.668.858

2

12.496.054

1.999.369

3

14.977.533

2.396.405

4

17.957.195

2.873.151

5

21.532.011

3.445.122

6

25.826.859

4.132.297

1,4

Đo chi tiết

Mảnh

1

11.957.286

1.913.166

2

14.692.846

2.350.855

3

19.795.035

3.167.206

4

26.171.592

4.187.455

5

33.286.012

5.325.762

6

42.941.052

6.870.568

1,5

Đối soát, kiểm tra

Mảnh

1

712.135

113.942

2

879.208

140.673

3

1.177.293

188.367

4

1.577.301

252.368

5

1.982.443

317.191

6

2.577.172

412.348

1,6

Xác nhận diện tích, loại đất với chủ sử dụng đất

Mảnh

1

2.938.774

470.204

2

3.501.765

560.282

3

4.829.760

772.762

4

5.809.612

929.538

5

6.969.953

1.115.193

6

8.512.796

1.362.047

1,7

Phục vụ KTNT

Mảnh

1 - 6

3.854.607

616.737

2

NỘI NGHIỆP

 

 

 

 

2,1

Lập bản đồ gốc

Mảnh

1

1.975.438

316.070

2

2.322.532

371.605

3

2.657.277

425.164

4

3.096.559

495.449

5

3.622.909

579.665

6

4.231.136

676.982

2,2

Nhập thông tin thửa đất

Mảnh

1 - 6

1.395.198

223.232

2,3

Lập sổ mục kê tạm

Mảnh

1 - 6

228.180

36.509

2,4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

Mảnh

1 - 6

208.033

33.285

2,5

Lập HSKT thửa đất

Mảnh

1 - 6

1.391.145

222.583

2,6

Phục vụ nghiệm thu

Mảnh

1 - 6

590.700

94.512

2,7

Xác nhận hồ sơ các cấp

Mảnh

1 - 6

259.325

41.492

2,8

Giao nộp thành quả

Mảnh

1 - 6

337.485

53.998

c

TỶ LỆ 1/1000

 

 

25

ha

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

1.920.387

2.375.376

2

2.191.771

2.671.314

3

2.517.154

3.030.392

4

3.506.936

4.060.630

5

4.456.492

5.060.775

6

5.469.991

6.137.264

 

Nội nghiệp:

ha

1

454.989

 

2

479.543

 

3

513.238

 

4

553.694

 

5

604.283

 

6

667.273

 

 

Các trường hợp đặc biệt

 

 

 

 

a.1

Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

190.890

222.428

2

217.843

251.380

3

250.181

286.219

4

348.758

387.921

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

31.538

 

2

33.537

 

3

36.039

 

4

39.163

 

5

0

0

6

0

0

a.2

Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

2.196.313

2.679.022

2

2.506.895

3.016.142

3

2.879.342

3.424.766

4

4.014.645

4.603.625

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

482.710

 

2

509.247

 

3

545.424

 

4

588.979

 

5

0

 

6

0

 

1

NGOẠI NGHIỆP

 

 

 

 

1,1

Công tác chuẩn bị

Mảnh

1 - 6

5.107.928

204.317

1,2

Lưới đo vẽ

Mảnh

1

1.277.485

51.099

2

1.487.386

59.495

3

1.746.185

69.847

4

2.472.542

98.902

5

3.313.554

132.542

6

4.126.460

165.058

1,3

Xác định ranh giới thửa đất

Mảnh

1

12.800.140

512.006

2

15.058.323

602.333

3

17.769.642

710.786

4

27.677.358

1.107.094

5

37.301.698

1.492.068

6

46.587.540

1.863.502

1,4

Đo chi tiết

Mảnh

1

19.555.596

782.224

2

23.025.925

921.037

3

27.182.771

1.087.311

4

34.314.335

1.372.573

5

42.864.653

1.714.586

6

53.541.988

2.141.680

1,5

Đối soát, kiểm tra

Mảnh

1

1.703.844

68.154

2

2.000.897

80.036

3

2.351.218

94.049

4

4.012.513

160.501

5

5.386.327

215.453

6

6.714.964

268.599

1,6

Xác nhận diện tích, loại đất với chủ sử dụng đất

Mảnh

1

3.130.683

125.227

2

3.679.823

147.193

3

4.337.100

173.484

4

9.654.715

386.189

5

13.004.143

520.166

6

16.236.895

649.476

1,7

Phục vụ KTNT

Mảnh

1 - 6

4.434.003

177.360

2

NỘI NGHIỆP

 

 

 

 

2,1

Lập bản đồ gốc

Mảnh

1

3.527.560

141.102

2

4.141.409

165.656

3

4.983.779

199.351

4

5.995.187

239.807

5

7.259.913

290.397

6

8.834.671

353.387

2,2

Nhập thông tin thửa đất

Mảnh

1 - 6

2.232.306

89.292

2,3

Lập sổ mục kê tạm

Mảnh

1 - 6

554.221

22.169

2,4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

Mảnh

1 - 6

183.788

7.352

2,5

Lập HSKT thửa đất

Mảnh

1 - 6

2.794.424

111.777

2,6

Phục vụ nghiệm thu

Mảnh

1 - 6

1.081.183

43.247

2,7

Xác nhận hồ sơ các cấp

Mảnh

1 - 6

448.330

17.933

2,8

Giao nộp thành quả

Mảnh

1 - 6

552.912

22.116

d

TỶ LỆ 1/2000

 

 

100

ha

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

593.565

780.005

2

679.179

877.480

3

781.711

994.305

4

1.023.401

1.219.003

5

1.353.319

1.566.072

6

1.783.081

2.017.260

 

Nội nghiệp:

ha

1

186.440

 

2

198.301

 

3

212.594

 

4

195.601

 

5

212.753

 

6

234.179

 

 

Các trường hợp đặc biệt

 

 

 

 

a.1

Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

58.979

71.977

2

67.479

81.385

3

77.666

92.666

4

101.673

115.370

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

12.998

 

2

13.906

 

3

15.000

 

4

13.698

 

5

0

 

6

0

 

a.2

Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

678.730

876.733

2

776.715

987.477

3

894.081

1.120.218

4

1.170.912

1.378.768

5

0

0

6

0

0

 

Nội nghiệp:

ha

1

198.002

 

2

210.762

 

3

226.136

 

4

207.856

 

5

0

 

6

0

 

1

NGOẠI NGHIỆP

 

 

 

 

1,1

Công tác chuẩn bị

Mảnh

1 - 6

7.096.705

70.967

1,2

Lưới đo vẽ

Mảnh

1

1.738.334

17.383

2

2.034.555

20.346

3

2.388.954

23.890

4

3.622.264

36.223

5

5.735.419

57.354

6

9.301.187

93.012

1,3

Xác định ranh giới thửa đất

Mảnh

1

14.434.129

144.341

2

17.280.990

172.810

3

20.694.271

206.943

4

27.860.684

278.607

5

37.533.906

375.339

6

50.596.606

505.966

1,4

Đo chi tiết

Mảnh

1

24.003.265

240.033

2

28.258.197

282.582

3

33.358.426

333.584

4

43.784.372

437.844

5

56.886.221

568.862

6

73.864.434

738.644


1,5

Đối soát, kiểm tra

Mảnh

1

2.337.467

23.375

2

2.743.760

27.438

3

3.225.796

32.258

4

5.462.177

54.622

5

8.654.381

86.544

6

13.997.056

139.971

1,6

Xác nhận diện tích, loại đất với chủ sử dụng đất

Mảnh

1

4.297.938

42.979

2

5.055.038

50.550

3

5.958.266

59.583

4

9.065.272

90.653

5

13.976.585

139.766

6

18.003.431

180.034

1,7

Phục vụ KTNT

Mảnh

1 - 6

5.448.663

54.487

2

NỘI NGHIỆP

 

 

 

 

2,1

Lập bản đồ gốc

Mảnh

1

7.258.952

72.590

2

8.445.026

84.450

3

9.874.307

98.743

4

8.175.077

81.751

5

9.890.279

98.903

6

12.032.849

120.328

2,2

Nhập thông tin thửa đất

Mảnh

1 - 6

2.967.451

29.675

2,3

Lập sổ mục kê tạm

Mảnh

1 - 6

803.030

8.030

2,4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

Mảnh

1 - 6

247.404

2.474

2,5

Lập HSKT thửa đất

Mảnh

1 - 6

4.119.603

41.196

2,6

Phục vụ nghiệm thu

Mảnh

1 - 6

1.757.292

17.573

2,7

Xác nhận hồ sơ các cấp

Mảnh

1 - 6

663.503

6.635

2,8

Giao nộp thành quả

Mảnh

1 - 6

826.781

8.268

e

TỶ LỆ 1/5000

 

 

900

ha

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

287.430

317.207

2

339.445

372.037

3

375.348

412.060

4

415.225

457.499

 

Nội nghiệp:

ha

1

29.777

 

2

32.592

 

3

36.712

 

4

42.274

 

 

Các trường hợp đặc biệt

 

 

 

 

a.1

Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

28.442

30.752

2

33.593

36.121

3

37.156

39.977

4

41.113

44.330

 

Nội nghiệp:

ha

1

2.310

 

2

2.527

 

3

2.821

 

4

3.217

 

a.2

Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

328.450

360.250

2

387.907

422.737

3

429.010

468.251

4

474.672

519.869

 

Nội nghiệp:

ha

1

31.800

 

2

34.831

 

3

39.241

 

4

45.196

 

1

NGOẠI NGHIỆP

 

 

 

 

1,1

Công tác chuẩn bị

Mảnh

1 - 6

6.020.521

6.689

1,2

Lưới đo vẽ

Mảnh

1

16.971.178

18.857

2

20.343.508

22.604

3

24.259.048

26.954

4

28.932.879

32.148

1,3

Xác định ranh giới thửa đất

Mảnh

1

36.137.774

40.153

2

45.070.960

50.079

3

56.183.944

62.427

4

70.069.274

77.855

1,4

Đo chi tiết

Mảnh

1

148.603.749

165.115

2

178.226.964

198.030

3

193.060.373

214.512

4

207.921.409

231.024

1,5

Đối soát, kiểm tra

Mảnh

1

7.854.537

8.727

2

9.406.661

10.452

3

10.182.454

11.314

4

10.968.172

12.187

1,6

Xác nhận diện tích, loại đất với chủ sử dụng đất

Mảnh

1

16.843.288

18.715

2

20.176.079

22.418

3

21.851.083

24.279

4

23.534.215

26.149

1,7

Phục vụ KTNT

Mảnh

1 - 6

26.256.004

29.173

2

NỘI NGHIỆP

 

 

 

 

2,1

Lập bản đồ gốc

Mảnh

1

9.771.381

10.857

2

12.304.926

13.672

3

16.012.640

17.792

4

21.018.663

23.354

2,2

Nhập thông tin thửa đất

Mảnh

1 - 6

4.420.019

4.911

2,3

Lập sổ mục kê tạm

Mảnh

1 - 6

514.326

571

2,4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

Mảnh

1 - 6

313.119

348

2,5

Lập HSKT thửa đất

Mảnh

1 - 6

8.305.164

9.228

2,6

Phục vụ nghiệm thu

Mảnh

1 - 6

2.335.647

2.595

2,7

Xác nhận hồ sơ các cấp

Mảnh

1 - 6

476.953

530

2,8

Giao nộp thành quả

Mảnh

1 - 6

662.487

736

C

SỐ HÓA VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1

Số hóa bản đồ địa chính

 

 

6

ha

a

Tỷ lệ 1/500

 

1

171.353

 

2

191.441

 

3

208.503

 

4

230.715

 

5

257.728

 

6

287.825

 

b

Tỷ lệ 1/1000

ha

 

25

ha

1

67.970

 

2

75.534

 

3

82.616

 

4

92.427

 

5

111.682

 

6

127.273

 

c

Tỷ lệ 1/2000

ha

 

100

ha

1

26.409

 

2

30.834

 

3

34.685

 

4

39.796

 

5

45.870

 

6

53.018

 

d

Tỷ lệ 1/5000

ha

 

900

ha

1

4.988

 

2

5.865

 

3

6.316

 

4

7.250

 

2

Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000

2,1

Xác định toạ độ điểm nắn chuyển

a

Tỷ lệ 1/500

Điểm

1 - 6

307.668

 

b

Tỷ lệ 1/1000

Điểm

1 - 6

307.668

 

c

Tỷ lệ 1/2000

Điểm

1 - 6

307.668

 

d

Tỷ lệ 1/5000

Điểm

1 - 6

307.668

 

2,2

Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000

a

Tỷ lệ 1/500

ha

 

6

ha

1

193.353

30.936

2

208.327

33.332

3

221.662

35.466

4

235.880

37.741

5

256.285

41.006

6

280.679

44.909

b

Tỷ lệ 1/1000

ha

 

25

ha

1

59.843

2.394

2

64.469

2.579

3

68.658

2.746

4

73.104

2.924

5

79.475

3.179

6

87.102

3.484

c

Tỷ lệ 1/2000

ha

 

100

ha

1

18.936

189

2

20.389

204

3

21.692

217

4

23.080

231

5

25.073

251

6

27.453

275

d

Tỷ lệ 1/5000

ha

 

900

ha

1

2.974

3

2

3.144

3

3

3.287

4

4

3.442

4

2,3

Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 đồng thời với số hóa

a

Tỷ lệ 1/500

ha

 

6

ha

1

131.694

21.071

2

145.798

23.328

3

159.971

25.595

4

174.172

27.868

5

194.545

31.127

6

218.915

35.026

b

Tỷ lệ 1/1000

ha

 

25

ha

1

41.139

1.646

2

45.484

1.819

3

49.945

1.998

4

54.386

2.175

5

60.746

2.430

6

68.366

2.735

c

Tỷ lệ 1/2000

ha

 

100

ha

1

13.026

130

2

14.392

144

3

15.779

158

4

17.165

172

5

19.155

192

6

21.533

215

d

Tỷ lệ 1/5000

ha

 

900

ha

1

2.161

2

2

2.319

3

3

2.472

3

4

2.626

3

D

ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

a

Tỷ lệ 1/200

thửa/mảnh

 

1

ha

 

Ngoại nghiệp:

42

1

335.337

387.923

56

2

397.661

443.990

67

3

515.964

563.627

82

4

603.335

648.376

 

Nội nghiệp:

42

1

52.586

 

56

2

46.329

 

67

3

47.664

 

82

4

45.041

 

 

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

1

Ngoại nghiệp:

ha

1

3.061.321

5.684.911

2

3.788.491

6.747.379

3

4.993.841

8.512.113

4

5.960.101

9.924.176

 

Nội nghiệp:

ha

1

2.623.590

 

2

2.958.889

 

3

3.518.272

 

4

3.964.075

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

268.054

272.505

2

334.648

339.098

3

445.591

450.041

4

534.369

538.819

 

Nội nghiệp:

thửa

1- 6

4.451

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

a.1

Trường hợp không lập lưới đo vẽ

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

3.061.321

5.684.911

2

3.788.491

6.747.379

3

4.993.841

8.512.113

4

5.960.101

9.924.176

 

Nội nghiệp:

ha

1

2.623.590

 

2

2.958.889

 

3

3.518.272

 

4

3.964.075

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

249.569

254.019

2

311.482

315.932

3

414.777

419.228

4

497.431

501.882

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

4.451

 

a.2

Trường hợp biến động từ 15% đến 20%

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

3.637.420

6.650.875

2

4.509.109

7.921.697

3

5.954.006

10.032.465

4

7.112.299

11.721.439

 

Nội nghiệp:

ha

1

3.013.456

 

2

3.412.588

 

3

4.078.459

 

4

4.609.140

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

321.318

325.768

2

401.230

405.681

3

534.362

538.812

4

640.895

645.346

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

5.098

 

a.3

Trường hợp biến động dưới 15%

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

3.925.469

7.133.858

2

4.869.418

8.508.857

3

6.434.089

10.792.641

4

7.688.398

12.620.070

 

Nội nghiệp:

ha

1

3.208.389

 

2

3.639.438

 

3

4.358.553

 

4

4.931.672

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

347.950

352.400

2

434.521

438.972

3

578.747

583.198

4

694.159

698.609

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

5.422

 

a.4

Trường hợp biến động do thay đổi tên chủ sử dụng thửa đất (40% mức a)

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

1.224.528

2.273.964

2

1.515.396

2.698.952

3

1.997.536

3.404.845

4

2.384.041

3.969.671

 

Nội nghiệp:

ha

1

1.049.436

 

2

1.183.555

 

3

1.407.309

 

4

1.585.630

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

107.222

111.672

2

133.859

138.310

3

178.236

182.687

4

213.748

218.198

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

1.780

 

a.5

Trường hợp biến động do thay đổi địa chỉ thửa đất (30% mức a)

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

918.396

1.705.473

2

1.136.547

2.024.214

3

1.498.152

2.553.634

4

1.788.030

2.977.253

 

Nội nghiệp:

ha

1

787.077

 

2

887.667

 

3

1.055.482

 

4

1.189.222

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

80.416

84.867

2

100.394

104.845

3

133.677

138.128

4

160.311

164.761

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

1.335

 

a.6

Trường hợp biến động hình thể thửa đất trên 40%

 

Mức chỉnh lý biến động phần diện tích cần chỉnh lý tính như mức đo vẽ mới

1

Ngoại nghiệp:

 

 

 

 

1,1

Đối soát thực địa (công nhóm / mảnh)

Mảnh

1

3.061.321

 

2

3.788.491

 

3

4.993.841

 

4

5.960.101

 

1,2

Lưới đo vẽ (công nhóm / 100 thửa)

100 thửa

1

1.848.560

 

thửa

2

2.316.617

 

3

3.081.389

 

4

3.693.765

 

1,3

Đo vẽ chi tiết (công nhóm / 100 thửa)

100 thửa

1

24.956.860

 

thửa

2

31.148.156

 

3

41.477.689

 

4

49.743.119

 

2

Nội nghiệp:

 

 

 

 

2.1.1

Chỉnh lý loại đất

Mảnh

1

482.814

 

2

590.186

 

3

770.601

 

4

914.407

 

2.1.2

Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

Mảnh

1 - 6

161.324

 

2,2

Lập bản vẽ bản đồ số

Mảnh

1

1.343.078

 

2

1.571.004

 

3

1.949.972

 

4

2.251.970

 

2,3

Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

Mảnh

1 - 6

373.732

 

2,4

Bổ sung sổ mục kê (công/100 thửa)

100 T

1 - 6

445.063

 

2,5

Biên tập bản bản đồ và in (công/mảnh)

Mảnh

1 - 6

187.896

 

2,6

Xác nhận hồ sơ các cấp (công/mảnh)

Mảnh

1 - 6

49.831

 

2,7

Giao nộp thành quả
 (công nhóm/mảnh)

Mảnh

1 - 6

24.915

 

b

Tỷ lệ 1/500

thửa/ mảnh

 

6

ha

 

Ngoại nghiệp:

188

1

197.855

210.854

244

2

243.835

255.567

294

3

322.446

334.035

356

4

432.243

443.875

413

5

541.896

553.742

500

6

713.472

725.421

 

Nội nghiệp:

188

1

12.999

 

244

2

11.732

 

294

3

11.589

 

356

4

11.633

 

413

5

11.846

 

500

6

11.949

 

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

392.192

761.424

2

484.135

888.076

3

636.844

1.099.075

4

850.320

1.394.228

5

1.064.880

1.696.086

6

1.400.391

2.154.532

 

Nội nghiệp:

ha

1

369.231

 

2

403.941

 

3

462.231

 

4

543.907

 

5

631.206

 

6

754.141

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

187.081

191.532

2

233.501

237.951

3

310.860

315.311

4

419.171

423.621

5

527.574

532.025

6

697.692

702.143

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

4.451

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

a.1

Trường hợp không lập lưới đo vẽ

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

392.192

761.424

2

484.135

888.076

3

636.844

1.099.075

4

850.320

1.394.228

5

1.064.880

1.696.086

6

1.400.391

2.154.532

 

Nội nghiệp:

ha

1

369.231

 

2

403.941

 

3

462.231

 

4

543.907

 

5

631.206

 

6

754.141

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

174.337

178.788

2

217.583

222.034

3

289.655

294.106

4

390.564

395.015

5

491.554

496.005

6

650.048

654.498

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

4.451

 

a.2

Trường hợp biến động từ 15% đến 20%

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

464.729

887.500

2

574.885

1.038.951

3

757.845

1.291.250

4

1.013.608

1.644.182

5

1.270.613

2.005.011

6

1.672.642

2.553.322

 

Nội nghiệp:

ha

1

422.771

 

2

464.066

 

3

533.405

 

4

630.574

 

5

734.398

 

6

880.680

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

224.218

228.668

2

279.921

284.371

3

372.753

377.203

4

502.725

507.176

5

1.238.216

1.242.667

6

1.663.777

1.668.228

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

5.098

 

a.3

Trường hợp biến động dưới 15%

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

500.998

950.539

2

620.260

1.114.388

3

818.345

1.387.337

4

1.095.252

1.769.159

5

1.373.479

2.159.474

6

1.808.768

2.752.717

 

Nội nghiệp:

ha

1

449.541

 

2

494.128

 

3

568.992

 

4

673.908

 

5

785.994

 

6

943.950

 

2

Các công việc thực hiện theo thửa

 

Ngoại nghiệp:

thửa

1

242.786

247.236

2

303.131

307.581

3

403.699

408.149

4

544.502

548.953

5

685.427

689.877

6

906.580

911.030

 

Nội nghiệp:

thửa

1 - 6

5.422

 

a.4

Trường hợp biến động do thay đổi chủ sử dụng thửa đất (40% mức a)

1

Các công việc thực hiện theo mảnh bản đồ

 

Ngoại nghiệp:

ha

1

156.877

304.569

2

193.654

355.230

3

254.738

439.630

4

340.128

557.691

5

425.952

678.435

6

560.156

861.813

 

Nội nghiệp:

ha

1

147.693

 

2

161.576

 

3

184.892

 

4

217.563

 

5

252.482

 

6<