Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Đặng Đình Vượng
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 208/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ KM14+600 ĐƯỜNG 316C ĐẾN TRUNG TÂM XÃ LONG CỐC, HUYỆN TÂN SƠN - THUỘC ĐỊA BÀN XÃ VĂN MIẾU, HUYỆN THANH SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007, số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 109/TT-TC ngày 20/01/2010
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: đường giao thông từ km14+600 đường 316C đến trung tâm xã Long Cốc, huyện Tân Sơn - thuộc địa bàn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, như sau:

1. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt: 155.467.000,0 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Bồi thường: 143.860.000,0 đồng;

- Hỗ trợ các loại: 8.607.000,0 đồng;

- Kinh phí Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và chi phí thẩm định: 3.000.000,0 đồng.

Nội dung chi tiết cụ thể theo nội dung tại tờ trình số 109/TT-TC ngày 20/01/2010 của Sở Tài chính.

2. Nguồn kinh phí chi trả: Bằng nguồn vốn của dự án: Đường giao thông từ km14+600 đường 316C đến trung tâm xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: đường giao thông từ km14+600 đường 316C đến trung tâm xã Long Cốc, huyện Tân Sơn - thuộc địa bàn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.690

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14