Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/2005/QĐ-UBND uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc ra Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 204/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V UỶ QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, THỊ XÃ BẢO LỘC RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Điều 43 và điều 47 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 893/TP ngày 19/10/2005 V/v Uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi, giải phóng mặt bằng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc nơi có đất bị thu hồi ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
HUỲNH ĐỨC HÒA

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/2005/QĐ-UBND uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc ra Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15