Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2010 quy định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 1974/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 06/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1974/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;
Căn cứ Quyết định số 223/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 169/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quản lý giá tại địa phương;
Theo Tờ trình số 1315/TTr-SXD ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt giá thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cụ thể như sau:

1. Giá cho thuê nhà ở chung cư:

1.1. Chung cư 3 tầng:

- Tầng 1 và tầng lửng: 18.800 đồng/m2/tháng.

- Tầng 2: 16.200 đồng/m2/tháng.

- Tầng 3: 14.500 đồng/m2/tháng;

1.2. Chung cư 5 tầng:

- Tầng 1 và tầng lửng: 18.800 đồng/m2/tháng.

- Tầng 2: 16.200 đồng/m2/tháng.

- Tầng 3: 14.500 đồng/m2/tháng.

- Tầng 4: 13.200 đồng/m2/tháng.

- Tầng 5: 10.500 đồng/m2/tháng;

1.3. Giá cho thuê nhà ở xã hội loại nhà ở chung cư thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm các khoản: thu hồi vốn đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, chi phí bảo trì, chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

2. Giá cho thuê nhà ở riêng lẻ, nhà tạm cư: 13.000 đồng/m2/tháng.

3. Đối với các chung cư đang cho thuê, được áp dụng theo giá mới quy định tại Điều 1 của Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Sở Xây dựng căn cứ mức giá cho thuê nhà ở quy định tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý, khai thác vận hành, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các quy định của pháp luật có liên quan; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 và bãi bỏ Quyết định số 6825/2002/QĐ ngày 10 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành giá bán và giá cho thuê nhà ở chung cư do Công ty Phát triển và kinh doanh nhà xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương và đường Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2010 quy định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168