Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 186/2004/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 186/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản ;
Xét yêu cầu của công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản thành phố ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1028/TNMT-VP ngày 27 tháng 02 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 91/TTr-SNV ngày 02 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên, như sau :

1. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban ;

2. Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực ;

3. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban ;

4. Bà Trần Thị ánh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên ;

6. Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên ;

7. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy viên ;

8. Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Ủy viên ;

10. Ông Nguyễn An Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn ; Ủy viên.

Bộ phận Thường trực của Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc gồm một số chuyên viên chuyên trách thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan đề cử, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn :

2.1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện thí điểm một số quy chế, chính sách, phương thức hoạt động có liên quan đến công tác quản lý, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố, phục vụ cho chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ;

2.2. Chỉ đạo hoạt động và kiểm tra các sở-ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện quy chế, chính sách về quản lý và phát triển thị trường bất động sản thành phố ;

2.3. Theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ tình hình biến động thị trường bất động sản theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố ;

2.4. Ban chỉ đạo được trưng dụng một số cán bộ-công chức của các sở-ngành có liên quan, phục vụ cho công tác quản lý theo chế độ biệt phái hoặc kiêm nhiệm sau khi có sự thỏa thuận với Thủ trưởng các sở-ngành đó.

Điều 3. Ban chỉ đạo được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước.

Giao trách nhiệm bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các thành viên Ban chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội Vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT
- Các Tổ NCTH    
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

  

 


 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186/2004/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status