Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1815/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 -2015) của thành phố Nam Định;

Căn cứ Thông báo số 151/TB-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL38B - Giai đoạn I;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 105/TTr-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Nam Định; 2127/TTr-STNMT ngày 26/8/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định để thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Nam Định thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38B đoạn từ QL10 đến QL1A và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định để thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Nam Định thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38B đoạn từ QL10 đến QL1A, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để phục vụ việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nam Định với diện tích 1,17 ha sử dụng vào mục đích đất giao thông để thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh thành QL1A trên địa bàn xã Mỹ Xá và xã Lộc Hòa (Xã Mỹ Xá: 0,39 ha; xã Lộc Hoà: 0,78 ha).

2. Diện tích bổ sung quy hoạch sử dụng đất 1,17 ha được hủy bỏ từ diện tích đất đã được phê duyệt công trình, dự án đất giao thông của 02 dự án: Đường giao thông liên thôn tại xã Nam Vân và đường giao thông trong khu dân cư tại xã Mỹ Xá do chưa có nhu cầu thực hiện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Lập danh mục thu hồi đất trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nam Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Xá, Lộc Hoà, Nam Vân; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch

Nguyễn Phùng Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1815/QĐ-UBND ngày 31/08/2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84