Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1779/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1779/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở THÔN ĐÔNG HƯƠNG, THỊ TRẤN THỨA, HUYỆN LƯƠNG TÀI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Lương Tài tại tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 25/11/2009; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 143/TTr-QLĐĐ ngày 27/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, với nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện tổ chức đấu giá.

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Lương Tài.

2. Khu đất tổ chức đấu giá.

- Khu nhà ở thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

- Tổng diện tích đất đấu giá (109 lô đất ở): 10.963,0m2.

3. Thời gian và địa điểm đấu giá.

- Thời gian: Tháng 12/2009.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND huyện Lương Tài.

4. Phương thức, hình thức đấu giá.

- Phương thức:

Đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ 109 lô đất ở với diện tích 10.963,0 m2 theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Hình thức:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất, không vi phạm quy chế đấu giá, có tổng chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất nhà đầu tư trả so với giá khởi điểm (do Hội đồng xác định) đạt giá trị cao nhất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng, liên tục, không giới hạn số vòng bỏ phiếu cho đến khi không có nhà đầu tư nào đề nghị đấu giá tiếp. Giá tổ chức đấu giá tính theo m2 (đồng/m2) và được tính cho tổng giá trị quyền sử dụng của cả khu đất đấu giá.

5. Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

- Các tổ chức kinh tế (nhà đầu tư) có đủ tư cách pháp nhân, có chức năng kinh doanh bất động sản và đầu tư xây dựng thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 6, Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh và các quy định về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Có vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ đồng trở lên và có văn bản bảo lãnh của cơ quan tín dụng Nhà nước.

- Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo quy định của phương án đấu giá được duyệt, nếu vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật đất đai.

- Có chức năng kinh doanh bất động sản hoạt động theo Luật Kinh doanh bất động sản.

6. Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền trúng đấu giá.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền, tổ chức trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.

7. Các quy định khác về đấu giá.

Được thực hiện theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc tỉnh Bắc Ninh.

8. Xử lý vi phạm.

Các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ quy định đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý:

- Hủy bỏ kết quả trúng đấu giá.

- Không được hoàn lại tiền đặt cọc khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Trường hợp đã được giao đất thì sẽ bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai, mọi thiệt hại về vật chất, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 2. UBND huyện Lương Tài chỉ đạo Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng phương án được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Lương Tài, Hội đồng đấu giá huyện Lương Tài và UBND thị trấn Thứa căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74