Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất năm 2009 tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2009 TẠI HUYỆN VĂN CHẤN VÀ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;
Căn cứ Văn bản số 57/TT.HĐND ngày 19/6/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh giá đất năm 2009 tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 138/TTr-STNMT ngày 17/6/2009 về việc điều chỉnh giá đất năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá đất năm 2009 tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Tại huyện Văn Chấn:

- Khu Thác Hoa: (Số thứ tự 4.3) Đoạn từ ngã tư đến hết đất nhà ông Phạm Văn Hùng giá đất ở vị trí 1 là 300.000 đồng/1m2.

2. Tại thành phố Yên Bái:

- Đường Quốc lộ 37: Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn từ UBND xã Âu Lâu đến cây xăng Âu Lâu (đoạn 1.2) từ 700.000 đồng/1m2 lên 1.300.000 đồng/1m2.

- Đường Quốc lộ 37 đi bến phà cũ: Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn từ Quốc lộ 37 đi Bến phà cũ 200m (đoạn 3.1) từ 200.000đồng/1m2 lên 520.000đồng/1m2; điều chỉnh tăng giá đất vị trí 1 đoạn tiếp theo đến Bến phà cũ (đoạn 3.2) từ 50.000 đồng/1m2 lên 260.000 đồng/1m2.

- Đường từ cầu Ngòi Lâu vào thôn Đồng Đình 200 m: Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 37 vào 50 m (đoạn 5.1) từ 100.000 đồng/1m2 lên 480.000đồng/1m2; điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn còn lại (đoạn 5.2) từ 100.000đồng/1m2 lên 240.000đồng/1m2.

Điều 2. Giá đất ở tại Điều 1 Quyết định này làm căn cứ áp dụng thực hiện trong việc thu tiền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất, tính tiền thuê đất, áp giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, TNMT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2009/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất năm 2009 tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.799
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13