Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất ở để bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ BỒI THƯỜNG, GPMB CHO CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỤT LÚN TẠI TỔ 1, TỔ 3 KHU 1 PHƯỜNG HÀ LẦM THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1944/TTr/TC-QLG ngày 24/5/2013 (văn bản đến UBND tỉnh ngày 30/5/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để bồi thường, GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long với các nội dung sau:

1. Giá đất: Phường Hà Lầm (Mục 1.3 - Đường 336 - Đoạn từ đường vào Văn phòng mỏ Hà Lầm đến giáp Hà Trung) như sau.

- Khu vực bám mặt đường chính, giá: 8.600.000 đồng/m2.

- Khu vực bám mặt đường nhánh có chiều rộng từ 3m trở lên, giá: 3.500.000 đồng/m2.

- Khu vực bám mặt đường nhánh có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m, giá: 1.750.000 đồng/m2.

Khu vực bám mặt đường nhánh (ngõ) có chiều rộng nhỏ hơn 2m, giá đồng/m2.

2. Điều kiện áp dụng: Giá đất ở nêu trên được áp dụng để thực hiện bồi thường GPMB đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở, làm căn cứ xác định giá đất hỗ trợ đối với đất vườn ao liền kề đất ở. Áp dụng cho toàn bộ các hộ dân bị thu hồi đất ở, đất vườn ao liền kề bị ảnh hường bởi sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất ở để bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156