Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1433/2006/QĐ-UBND-QNG phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ ngã 5 mới đến đường Hùng Vương) - Đợt 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1433/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1433/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CHU VĂN AN,  THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (ĐOẠN TỪ NGÃ 5 MỚI ĐẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG) - ĐỢT 1.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 41/TTr-HĐBT ngày 12/6/2006 về việc xin phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 100 hộ và di dời 04 công trình hạ tầng kỹ thuật để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi (Đợt 1);
Theo Kết quả thẩm định số 836/TBTĐ-STC-QLGCS ngày 09/6/2006 của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường tỉnh v/v thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Chu Văn An, tp Quảng Ngãi (Đợt 1)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ ngã 5 mới đến đường Hùng Vương) - Đợt 1; với các nội dung chính sau:

Tổng số hộ và công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng (đợt 1): 104.

(trong đó: Gồm 100 hộ dân dọc tuyến và 4 công trình hạ tầng kỹ thuật)

Tổng diện tích thu đất thu hồi: 3633 m2.

Trong đó diện tích được tính bồi thường: 2662 m2.

Tổng kinh phí bồi thường (đợt 1): 8.807.447.556đồng.

Trong đó:

1- Giá trị bồi thường trực tiếp: 7.225.544.789đồng.

a- Bồi thường thiệt hại về đất: 6.426.893.000đồng.

b- Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc: 818.773.069đồng.

c- Bồi thường cây cối, hoa màu: 13.957.820đồng.

d- Khấu trừ các khoản nghĩa vụ thuế: -34.079.100đồng.

2- Các khoản hỗ trợ: 55.140.000đồng.

a- Hỗ trợ thuê nhà: 4.800.000đồng.

b- Hỗ trợ dịch chuyển: 8.000.000đồng.

c- Hỗ trợ nhà bị cắt xén (Nhà 4.3): 13.000.000đồng.

d- Hỗ trợ nhà bị cắt xén (Nhà dạng khác): 4.000.000đồng.

e- Hỗ trợ đời sống (3 tháng): 5.040.000đồng.

f- Hỗ trợ đời sống (1,5 tháng): 19.800.000 đồng.

g- Hỗ trợ đồng hồ điện: 150.000đồng.

h- Hỗ trợ đồng hồ nước: 350.000đồng.

3- Các khoản bồi thường công trình hạ tầng khác: 942.889.026đồng.

a- Di dời hệ thống cấp nước: 712.890.000đồng.

b- Di dời hệ thống cáp quang: 39.041.026đồng.

c- Di dời trụ điện: 110.000.000đồng.

d- Di dời 02 lô cốt: 80.958.000đồng.

4- Các khoản chi phí khác: 164.471.476đồng.

a- Chi phí kháo sát, lập phương án bồi thường: 148.024.329đồng.

b- Chi phí thẩm định phương án bồi thường: 16.447.148đồng.

5- Dự phòng chi: 419.402.265đồng.

(Chi tiết như phương án đền bù đã được xác nhận dấu Sở Tài chính).

Điều 2: Quyết định này là căn cứ để Chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ ngã 5 mới đến đường Hùng Vương) - Đợt 1 và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường nói trên theo đúng qui định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi Trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi; Chủ Tịch UBND phường Trần Phú; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1433/2006/QĐ-UBND-QNG phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ ngã 5 mới đến đường Hùng Vương) - Đợt 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.916

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209