Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điểm a, b thuộc khoản 1, mục II, phần B của Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định phê duyệt 647/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 1339/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1339/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A, ĐIỂM B THUỘC KHOẢN 1, MỤC II, PHẦN B PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ QUYẾT 23/2006/NQ-CP NGÀY 07/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 647/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo kết luận của Hội đồng tư vấn nhà đất tỉnh qua Biên bản cuộc họp ngày 18/7/2007, về việc nhất trí nội dung bổ sung chức năng của Sở Xây dựng xem xét giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại công văn số 1754/SXD-QLN&CS ngày 29/6/2007; Tờ trình số 1954/TTr-SXD ngày 20/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b thuộc khoản 1, mục II, phần B của Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Phương án bán nhà ở) kèm theo Quyết định phê duyệt số 647/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

“a) Hội đồng bán nhà ở tỉnh

Hội đồng bán nhà ở tỉnh thực hiện xem xét để giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, đối với các trường hợp sau:

- Nhà đang ở có nguồn gốc không phải nhà ở.

- Nhà đang ở không rõ nguồn gốc.

- Nhà ở có diện tích đất lớn hơn 150 m2

- Những trường hợp vướng mắc khác do Sở Xây dựng trình Hội đồng.

b) Sở Xây dựng

Sở Xây dựng giải quyết thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các trường hợp sau:

- Hộ gia đình đang quản lý, sử dụng nhà ở khi Nhà nước tiếp quản theo chính sách quản lý, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà ở trước đây.

- Xét giải quyết các hộ gia đình do cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí ở (có hộ khẩu thường trú tại nơi có nhà ở xét bán, không phân biệt thời gian bố trí ở) chuyển giao. Trên cơ sở văn bản của Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư thực hiện và hướng dẫn đối tượng xác lập thủ tục thuê, mua nhà ở.

- Nhà ở nguyên thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng chủ hộ đã phá dỡ và xây dựng lại toàn bộ trước khi Sở Xây dựng tiếp nhận bàn giao.

- Xét giải quyết các hộ gia đình có nhu cầu mua nhà ở tại khu Chung cư A (trừ hộ đang thuê kinh doanh), Chung cư Ngô Gia Tự.

- Hộ gia đình sang nhượng nhà ở trái phép mà đối tượng được sang nhượng chưa được giải quyết chính sách nhà ở, đất ở tỉnh Khánh Hòa (việc sang nhượng nhiều lần được xem như sang nhượng 01 lần để làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại của văn bản 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xây dựng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Trình tự thủ tục các trường hợp nêu ở điểm a, điểm b trên đây được thực hiện theo khoản 1 mục I, phần B của Phương án bán nhà ở”.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa;
- Thường trực HĐND tỉnh KH;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh KH;
- Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điểm a, b thuộc khoản 1, mục II, phần B của Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định phê duyệt 647/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133