Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1113/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU HỒI 126.625,8M2 ĐẤT TẠI KHU CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: KHU BIỆT THỰ - DU LỊCH THANH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số:17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năn 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Theo Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự-du lịch Thanh Bình tại phường 10 thành phố, Vũng Tàu;

- Xét Đơn xin thuê đất của Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 490/TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi 126.625,8m2 đất tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự-du lịch Thanh Bình.

- Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/1000, số: TH44-VT-06/BĐ-ĐC được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi theo danh sách do UBND thành phố Vũng Tàu lập.

Điều 2.

1- UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm:

- Quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân và thống kê, tổng hợp diện tích đất của từng tổ chức đang sử dụng đất bị thu hồi theo Quyết định này.

- Tiến hành lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên khu đất thu hồi để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự-du lịch Thanh Bình.

2- Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình có trách nhiệm:

- Chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt.

- Chỉ được triển khai thi công công trình khi có quyết định giao đất (hoặc thuê đất) của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu cùng UBND phường 10 tiến hành xác định mốc giới ngoài thực địa khu đất thu hồi trên để UBND thành phố Vũng Tàu có cơ sở thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND phường 10, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan và tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP-TH.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 06/04/2006 về thu hồi 126.625,8m2 đất tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khu Biệt thự - Du lịch Thanh Bình do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149