Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 107/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐẠI NINH, TỈNH BÌNH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001.
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 5694/CV-EVN-QLXD ngày 30 tháng 12 năm 2002); ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4581/BNN-PTLN ngày 2 tháng 12 năm 2002); Tài nguyên và Môi trường (công văn số: 71/BTNMT- ĐKTK số 04 tháng 12 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng 1.144,31 ha đất lâm nghiệp trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ để xây dựng các công trình của Nhà máy thuỷ điện Đại Ninh thuộc tỉnh Bình Thuận, trong đó:

- Chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác là 178,71 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng tạm thời đất lâm nghiệp để làm địa bàn thi công các công trình phụ trợ và công trình tạm thời của nhà máy thuỷ điện Đại Ninh là 965,6 ha.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh làm các thủ tục cần thiết về chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi và giao số diện tích đất lâm nghiệp nêu trên theo đúng quy định hiện hành:

- Trình cấp có thẩm quyền thu hồi và giao đất để xây dựng các công trình của nhà máy thuỷ điện.

- Tiến hành đánh giá thiệt hại về rừng, tài sản trên đất để bồi thường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cụ thể ranh giới diện tích và thiết kế khai thác tận dụng lâm sản, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phê duyệt theo quy định.

- Sau khi hết thời gian sử dụng, Ban quản lý Dự án thuỷ điện Đại Ninh có trách nhiệm phục hồi lại rừng ở những diện tích sử dụng tạm thời và bàn giao cho chính quyền địa phương để giao lại cho chủ cũ sử dụng vào mục đích lâm nghiệp.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên đây theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Các: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng.
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP
- Các Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên
và Môi trường.
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
- HĐND, UBND Các tỉnh Bình Thuận.
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Toà án nhân dân tối cao.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Công báo.
- VPCP:, BTCN các PCN, các Vụ, Cục.
- Lưu : NN (5b), VT.
QĐ CMĐSD Đất Đại Ninh Bình Thuận

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/QĐ-TTg ngày 24/01/2003 về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.074

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117