Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất đợt 2 năm 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 44/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 07/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐỢT 2 NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2013, Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7564/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 104/BC-HĐND ngày 01/12/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2016, gồm:

- Danh mục 15 dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó: 12 dự án cần chuyển mục đích 7,224 ha đất trồng lúa; 04 dự án cần chuyển mục đích 38,780 ha đất rừng phòng hộ (trong đó có 01 dự án vừa chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vừa chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ) theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (Biểu số 01 kèm theo);

- Danh mục 13 dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với tổng diện tích 510,234 ha (Biểu số 02 kèm theo);

- Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo sự ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (có biểu số 3, 4 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục về quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án đã được thông qua.

- Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu phát sinh các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07/12/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường)

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Trong đó chuyển mục đích sử dụng loại đất

Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa, trong đó:

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng diện tích đất trồng lúa (LUA)

Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

Đất lúa khác (LUK)

I

Huyện Hoành Bồ (04 dự án)

44.160

0.284

0.220

0.060

17.810

0.000

 

 

1

Đường liên huyện nối xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ đến xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ

Xã Đồng Sơn

4.510

0.004

 

 

 

 

Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

 

2

Dự án Cảng bến thủy nội địa

Xã Lê Lợi

29.180

 

 

 

14.780

 

Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt quy hoạch chi tiết kèm bản đồ quy hoạch

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hương Hải Group

3

Dự án Cảng tổng hợp

Xã Vũ Oai

13.860

0.220

0.220

 

3.030

 

Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt quy hoạch chi tiết kèm bản đồ quy hoạch

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư phát triển Bảo Nguyên

4

Trường mầm non xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

1.120

0.060

 

0.060

 

 

Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt để xuất dự án xây dựng

 

II

Huyện Bình Liêu (02 dự án)

40.530

1.030

0.880

0.150

0.000

0.000

 

 

5

Đường giao thông Nà Làng - Khe Và nối ra đường tuần tra biên giới khu vực Mốc 1301, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu

Xã Tình Húc

34.580

0.880

0.880

 

 

 

Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

6

Dự án nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh và trồng cây hoa lan tại thôn Sú Cáu

Xã Húc Động

5.950

0.150

 

0.150

 

 

Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Long

III

Huyện Tiên Yên (01 dự án)

1.300

1.020

1.020

0.000

0.000

0.000

 

 

7

Trung tâm văn hóa xã Đông Ngũ (thôn Đông Ngũ Kinh)

Xã Đông Ngũ

1.300

1.020

1.020

 

 

 

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

IV

Huyện Đầm Hà (01 dự án )

187.810

0.000

0.000

0.000

19.000

0.000

 

 

8

Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính

Xã Đầm Hà, xã Tân Lập

187.810

 

 

 

19.000

 

Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000

Tổng diện tích thực hiện dự án là 187,8 ha, trong đó đất rừng sản xuất là 145,3 ha (trong đó có 110 ha đất chuyển từ đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất được HĐND tỉnh thông qua tại văn bản số 559/HĐND-KTNS ngày 19/9/2016

V

Thành phố Uông Bí (03 dự án)

12.670

3.820

0.310

3.510

0.000

0.000

 

 

9

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp 1) Khu dân cư (giai đoạn 2)

Phường Trưng Vương

 

0.780

0.310

0.470

 

 

Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch; Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Dự án đầu tư

Diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích để thực hiện dự án là 57.347,9 m2; diện tích đất lúa chưa có quyết định thu hồi đất và có quyết định thu hồi đất sau ngày 01/7/2012 là 7.781,8 m2.

10

Trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị khu 5A

Phường Quang Trung

9.730

2.270

 

2.270

 

 

Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

11

Khu dân cư đô thị khu 5B

Phường Quang Trung

2.940

0.770

 

0.770

 

 

Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Khu đất này đã được thông qua tại Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 để thực hiện dự án khu tái định cư nhưng UBND tỉnh đã có chỉ đạo dừng thực hiện dự án này tại Văn bản số 3838/UBND-QLĐĐ1 ngày 1/7/2016. Nay UBND thành phố Uông Bí phê duyệt điều chỉnh thành dự án dân cư.

VI

Thị xã Đông Triều (01 dự án)

0.550

0.550

0.550

0.000

0.000

0.000

 

 

12

Mở rộng nghĩa trang Đồi Liễu khu Yên Lâm 1

Phường Đức Chính

0.550

0.550

0.550

 

 

 

Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch

 

VII

Thành phố Móng Cái (01 dự án)

0.340

0.170

0.170

0.000

0.000

0.000

 

 

13

Công an phường Hải Hòa

Phường Hải Hòa

0.340

0.170

0.170

 

 

 

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND thành phố Móng Cái về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

VIII

Huyện Vân Đồn (01 dự án)

18.950

0.350

0.000

0.350

0.000

0.000

 

 

14

Điều chỉnh mở rộng Khu khai thác đất phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh (Điểm số 1)

Xã Đoàn Kết

18.950

0.350

 

0.350

 

 

Quyết định số 202/QĐ-QLKKT ngày 12/9/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch tổng mặt bằng

Dự án đã được thông qua thu hồi đất tại Văn bản số 660/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

IX

Huyện Cô Tô (01 dự án)

12.980

0.000

0.000

0.000

1.970

0.000

 

 

15

Dự án Khu du lịch sinh thái resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô

Xã Đồng Tiến

12.980

 

 

 

1.970

 

Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Tổng

319.290

7.224

3.150

4.070

38.780

0.000

 

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỢT 2 NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường)

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa LUA

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất NN còn lại

Đất phi nông nghiệp

I

Huyện Hoành Bồ (03 công trình, dự án)

271.144

23.424

0.000

0.000

215.470

32.250

 

 

1

Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh

Xã Vũ Oai và xã Hòa Bình

265.510

23.360

 

 

213.440

28.710

Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư; Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kèm bản đồ quy hoạch

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Văn bản số 1451/TTg- KTN ngày 17/8/2016

2

Đường liên huyện nối xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ đến xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ

Xã Đồng Sơn

4.514

0.004

 

 

1.920

2.590

Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

 

3

Trường mầm non xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

1.120

0.060

 

 

0.110

0.950

Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt để xuất dự án xây dựng

 

II

Huyện Bình liêu (01 dự án)

34.580

0.880

0.000

0.000

33.560

0.140

 

 

4

Đường giao thông Nà Làng - Khê Và nối ra đường tuần tra biên giới khu vực Mốc 1301, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu

Xã Tình Húc

34.580

0.880

 

 

33.560

0.140

Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

 

III

Huyện Tiên Yên (01 dự án)

 

1.300

1.020

0.000

0.000

0.280

0.000

 

 

5

Trung tâm văn hóa xã Đông Ngũ (thôn Đông Ngũ Kinh)

Xã Đông Ngũ

1.300

1.020

 

 

0.280

 

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

IV

Huyện Đầm Hà (01 dự án)

 

187.810

 

19.000

 

168.810

 

 

 

6

Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính

Xã Đầm Hà, Tân Lập

187.810

 

19.000

 

168.810

 

Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000

 

V

Thành phố Uông Bí (06 dự án)

 

14.850

3.060

0.000

0.000

6.800

4.990

 

 

7

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp 1) Khu dân cư (giai đoạn 2)

Phường Trưng Vương

0.530

0.020

 

 

0.470

0.040

Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch; Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Dự án đầu tư

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và thương mại Công Thành. Tổng diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB (trước năm 2013) là 20,10ha

8

Trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị khu 5A

Phường Quang Trung

9.730

2.270

 

 

3.600

3.860

Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

9

Khu dân cư đô thị khu 5B

Phường Quang Trung

2.940

0.770

 

 

1.420

0.750

Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Khu đất này đã được thông qua tại Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 để thực hiện dự án khu tái định cư nhưng UBND tỉnh đã có chỉ đạo dừng thực hiện dự án này tại Văn bản số 3838/UBND-QLĐ DD1 ngày 1/7/2016. Nay UBND thành phố Uông Bí phê duyệt điều chỉnh thành dự án dân cư

10

Mở rộng khuôn viên (sân thể chất) trường tiểu học Lê Lợi và hạ tầng dân cư khu 4

Phường Quang Trung

0.600

 

 

 

0.420

0.180

Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh; Quyết định số 6052/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt chủ trương đầu tư

Diện tích theo quy hoạch là 0.93ha, trong đó hiện trạng là 0.33ha

11

Hạ tầng kỹ thuật cấp đất dân cư khu Chạp Khê

Phường Nam Khê

1.030

 

 

 

0.890

0.140

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Chủ đầu tư: UBND phường Nam Khê

12

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (điều chỉnh)

Phường Thanh Sơn

0.020

 

 

 

 

0.020

Quyết định số 6036/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Tổng diện tích dự án là 0.51ha, trong đó hiện trạng đã có là 0.49ha

VI

Thị xã Đông Triều (01 dự án)

 

0.550

0.550

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

13

Mở rộng nghĩa trang Đồi Liễu khu Yên Lâm 1

Phường Đức Chính

0.550

0.550

 

 

 

 

Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch

 

 

Tổng

510.234

28.934

19.000

0.000

424.920

37.380

 

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THÔNG QUA GIỮA HAI KỲ HỌP

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích thực hiện dự án

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất (ha)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

1

Dự án mở rộng bến xe quay đầu dốc Hạ Kiệu và đường lên dốc Hạ Kiệu

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

8.70

 

 

8.70

Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 561/HĐND-KTNS ngày 19/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Đã rà soát diện tích thu hồi và chuyển mục đích với các dự án liền kề)

2

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 từ Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (giai đoạn 1)

Hải Yên và Bắc Sơn, huyện Hải Hà

33.19

0.45

18.82

 

Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án; Quyết định số 138/QĐ-BQLKKT ngày 23/6/2016 của UBND huyện Hải Hà về phê duyệt mặt bằng tuyến

Đồng ý tại Văn bản số 565/HĐND-KTNS ngày 20/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

3

Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên

Phường Tân An và xã Tiền An

95.71

0.10

 

 

Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 686/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

4

Trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang

Phường Phương Đông và Thanh Sơn,

32.54

0.49

1.94

 

Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

5

Khu dân cư khu 1

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

0.66

0.50

 

 

Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

6

Khu đất ở xen cư thôn Khe Sú 1

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

0.33

0.20

 

 

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt mặt bằng quy hoạch

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

7

Khu đất ở xen cư thôn Khe Sú 1

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

0.45

0.30

 

 

Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

8

Cầu dân sinh Miếu Thán và Đập tràn phía Đông trường Hoàng Văn Thụ

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

1.00

0.29

 

 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

9

Dự án tuyến đường hành hương nối khu vực chùa Hồ Thiên với khu vực Ngọa Vân

Xã Bình Khê và An Sinh

40.02

1.02

19.85

 

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Thống nhất chủ trương chuyển mục đích tại Văn bản số 743/HĐND-KTNS ngày 22/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổng

212.60

3.35

40.61

8.70

 

 

 

Biểu số 04

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THÔNG QUA GIỮA HAI KỲ HỌP

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích thực hiện dự án

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất (ha)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất NN

còn lại

Đất phi nông nghiệp

1

Dự án mở rộng bến xe quay đầu dốc Hạ Kiệu và đường lên dốc Hạ Kiệu

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

8.70

 

 

8.70

 

 

Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 561/HĐND-KTNS ngày 19/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Đã rà soát diện tích thu hồi và chuyển mục đích với các dự án liền kề)

2

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 từ Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (giai đoạn 1)

Hải Yên và Bắc Sơn, huyện Hải Hà

33.19

0.45

18.82

 

4.30

9.62

Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án; Quyết định số 138/QĐ-BQLKKT ngày 23/6/2016 của UBND huyện Hải Hà về phê duyệt mặt bằng tuyến

Đồng ý tại Văn bản số 565/HĐND-KTNS ngày 20/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

3

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GSM) lần thứ 2- tỉnh Quảng Ninh (hạng mục thoát nước mưa)

Phường Ka Long, thành phố Móng Cái

0.03

 

 

 

 

0.03

Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

Đồng ý tại Văn bản số 565/HĐND-KTNS ngày 20/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

4

Trạm xử lý nước hồ Khe Mai phục vụ Cảng hàng không Quảng Ninh

Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

0.52

 

 

 

0.52

 

Quyết định số 177/QĐ-KKT ngày 12/8/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 660/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

5

Điều chỉnh mở rộng Khu khai thác đất phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh (Điểm số 1)

Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

18.95

0.35

 

 

18.60

 

Quyết định số 202/QĐ-QLKKT ngày 12/8/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 660/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

6

Điều chỉnh mở rộng Khu khai thác đất phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh (Điểm số 2 mở rộng)

Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

4.99

 

 

 

4.99

 

Quyết định số 227/QĐ-QLKKT ngày 5/10/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 660/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

7

Khu khai thác đất (K98) phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh (Điểm số 5)

Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn

5.18

 

 

 

5.18

 

Quyết định số 220/QĐ-QLKKT ngày 29/9/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đồng ý tại Văn bản số 660/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

8

Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên

Phường Tân An và xã Tiền An, thị xã Quảng Yên

95.71

0.10

 

 

94.94

0.67

Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 686/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

9

Trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang

Phường Phương Đông và Thanh Sơn, TP Uông Bí

32.54

0.49

1.94

 

29.30

0.81

Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

10

Khu dân cư khu 1

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

0.66

0.50

 

 

0.08

0.08

Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

11

Khu đất ở xen cư thôn Khe Sú 1

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

0.33

0.20

 

 

0.08

0.05

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt mặt bằng quy hoạch

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

12

Khu đất ở xen cư thôn Khe Sú 1

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

0.45

0.30

 

 

0.13

0.02

Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

13

Hạ tầng kỹ thuật dân cư tự xây tổ 25A khu 7

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

0.48

 

 

 

0.33

0.15

Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

14

Cầu dân sinh Miếu Thán và Đập tràn phía Đông trường Hoàng Văn Thụ

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

1.00

0.29

 

 

0.10

0.61

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đồng ý tại Văn bản số 687/HĐND-KTNS ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh

15

Dự án tuyến đường hành hương nối khu vực chùa Hồ Thiên với khu vực Ngọa Vân

Xã Bình Khê và An Sinh

40.02

1.02

19.85

 

19.15

 

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Thống nhất chủ trương chuyển mục đích tại Văn bản số 743/HĐND-KTNS ngày 22/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổng

242.75

3.70

40.61

8.70

177.70

12.04

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất đợt 2 năm 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


442
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231