Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND công trình dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa Hậu Giang

Số hiệu: 16/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đinh Văn Chung
Ngày ban hành: 03/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA (DƯỚI 10HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016 có danh mục 135 công trình, dự án với tổng diện tích 702,744ha. Trong đó, có 122 công trình, dự án cần thu hồi đất (với diện tích 679,950ha) và 13 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (với diện tích 22,794ha):

(Đính kèm các phụ lục chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

Trường hợp cấp bách cần phải thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) để thực hiện các công trình, dự án nhưng không nằm trong Danh mục các công trình, dự án của nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

Diện tích  sử dụng đất (ha)

Địa điểm  thực hiện

Ghi chú

I

Thành phố Vị Thanh

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

71,280

 

 

1

Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi (đều chỉnh tên và diện tích từ Công trình Trường Mầm non phường IV - diện tích 0,8ha thành Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi diện tích 1,276ha )

1,276

phường IV, thành phố Vị Thanh

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương lập thủ tục đầu tư

2

Bảo hiểm xã hội thành phố Vị Thanh

0,020

thành phố Vị Thanh

Bảo hiểm xã hội tỉnh đăng ký (vốn BHXH)

3

Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Hậu Giang

1,567

phường III, thành phố Vị Thanh

Sở VH,TT&DL đăng ký

4

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Hậu Giang

3,500

phường III, thành phố Vị Thanh

Sở VH,TT&DL đăng ký

5

Bệnh viện sản nhi tỉnh Hậu Giang

3,847

phường III, thành phố Vị Thanh

Sở Y tế đăng ký

6

Bệnh viện tâm thần tỉnh

1,030

phường III, thành phố Vị Thanh

Sở Y tế đăng ký

7

Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang (Khoa Ung Bứu, Giám định y khoa, Pháp Y, Chấn thương Chỉnh hình)

1,000

phường III, thành phố Vị Thanh

Sở Y tế đăng ký

8

Trạm y tế phường IV

0,150

phường IV, thành phố Vị Thanh

Sở Y tế đăng ký

9

Cống Hốc Hỏa

1,000

xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

10

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Thạnh Phú

0,250

Xã Hỏa Lựu

Nông thôn mới

11

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Thạnh Đông

0,250

Xã Hỏa Lựu

 

12

Nhà văn hóa khu vực 5

0,020

Phường 3

thay đổi diện tích so với Nghị quyết số 14 (diện tích cũ 0.04ha)

13

Nhà văn hóa khu vực 2

0,020

Phường 7

UBND thành phố đăng ký

14

Bệnh viện Y học cổ truyền

0,500

Phường 3

 

15

Đường Võ Văn Kiệt (đoạn phường 5)

1,400

Phường 5

 

16

Đường Nguyễn Huệ nối dài

4,300

Phường 4

 

17

Chợ Hỏa Lựu

1,550

Xã Hỏa Lựu

thay đổi diện tích số với Nghị quyết số 14 (diện tích cũ 0.9ha)

18

Mở rộng Liên đoàn lao động tỉnh

0,460

Phường 5

UBND thành phố đăng ký

19

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương.

0,240

Phường 5

UBND thành phố đăng ký

20

Đất công viên cây xanh khu trung tâm hành chính mới UBND TP Vị Thanh

4,900

Phường 3

phân kỳ đầu tư

21

Mở rộng Cụm CN-TTCN thành phố Vị Thanh

10,000

Phường 7

UBND thành phố đăng ký

22

Đường tỉnh 931

34,000

liên huyện: thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ

Sở Giao thông vận tải đăng ký

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

0,000

 

 

 

 

 

 

 

II

Thị xã Ngã Bảy

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

45,670

 

 

1

Đường Bạch Đằng, thị xã Ngã Bảy

0,520

phường Ngã Bảy

UBND thị xã Nga Bảy đăng ký, chưa bố trí vốn

2

Đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách

0,150

xã Đại Thành, phường Hiệp Thành

do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư

3

Đường tỉnh 927C

45,000

liên huyện: thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành

Sở Giao thông vận tải đăng ký

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

0,000

 

 

III

Huyện Vị Thủy

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

8,745

 

 

1

Trung tâm trình diễn cơ khí hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Bộ Công thương)

2,000

xã Vị Trung (đất lúa)

do Bộ Công thương đầu tư

2

Trạm cấp nước tập trung

0,150

xã Vĩnh Trung

 

3

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh

2,365

xã Vĩnh Trung

vốn Công ty CP CTN CTĐT Hậu Giang

4

Mở rộng diện tích Trường tiểu học Vĩnh Thuận Tây 1

0,165

Xã Vĩnh Thuận Tây

UBND huyện Vị Thủy đăng ký, chưa xác định nguồn vốn

5

Đường ôtô về trung tâm xã Vĩnh Tường đến kênh Xáng Nàng Mau II

1,720

Xã Vĩnh Tường

 

6

Chợ Vị Đông

1,032

xã Vị Đông

 

7

Khu tái định cư

1,313

 

 

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

0,276

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu số 06 (do Công ty dầu khí Vĩnh Tường đầu tư)

0,276

TT Nàng Mau

vốn doanh nghiệp

IV

Thị xã Long Mỹ

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

5,870

 

 

1

Trường Tiểu học thị trấn Trà Lồng

0,064

ấp Khánh Hưng 2, thị trấn Trà Lồng

thay đổi diện tích so với Nghị quyết số 14 (diện tích cũ 0.9ha)

2

Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú

0,720

xã Long Phú, xã Tân Phú, phường Trà Lồng

do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư

3

Trạm y tế phường Bình Thạnh

0,150

phường Bình Thạnh

Sở Y tế đăng ký

4

Đầu tư mở rộng bãi rác Long Mỹ

0,400

phường Bình Thạnh

vốn Công ty CP CTN CTĐT Hậu Giang

5

Đường ô tô về trung tâm xã Tân Phú

0,100

xã Tân Phú

UBND thị xã Long Mỹ đăng ký

6

Trụ sở UBND phường Bình Thành (đường vào hội trường)

0,020

phường Bình Thành

 

7

Trạm y tế phường Thuận An

0,100

phường Thuận An

 

8

Mở rộng Trường Mẫu giáo Long Trị

0,100

ấp 8, xã Long Trị

 

9

Mở rộng Trường Tiểu học Long Trị A1

0,100

xã Long trị

UBND thị xã Long Mỹ đăng ký và đã bố trí vốn

10

Trường THCS Long Phú

0,140

xã Long Phú

 

11

Trường Mẫu giáo Long Bình

0,300

xã Long Bình

 

12

Trường Tiểu học Long Phú 1

0,250

xã Long Phú

 

13

Nhà văn hóa xã Long Bình

0,050

xã Long Bình

 

14

Nhà văn hóa phường Trà Lồng

0,050

phường Trà Lồng

UBND thị xã đăng ký

15

Nhà văn hóa xã Tân Phú

0,050

xã Tân phú

UBND thị xã Long Mỹ đăng ký và đã bố trí vốn

16

Nhà văn hóa phường Bình Thạnh

0,050

phường Bình Thạnh

 

17

Nhà văn hóa xã Long Trị

0,050

xã Long Trị

 

18

Nhà văn hóa ấp 1, xã Long Trị

0,050

xã Long Trị

 

19

Nhà văn hóa ấp 2, xã Long Trị

0,050

xã Long Trị

 

20

Nhà văn hóa ấp 3, xã Long Trị

0,050

xã Long Trị

 

21

Nhà văn hóa ấp 8, xã Long Trị

0,050

xã Long Trị

 

22

Nhà văn hóa xã Long Phú

0,050

xã Long Phú

UBND thị xã đăng ký

23

Nhà văn hóa ấp Long Bình 1

0,050

xã Long Phú

UBND thị xã Long Mỹ đăng ký và đã bố trí vốn

24

Nhà văn hóa ấp Tân Bình 1

0,050

xã Long Phú

 

25

Nhà văn hóa ấp Long Hòa 1

0,050

xã Long Phú

 

26

Nhà văn hóa ấp Long Thạnh 1

0,050

xã Long Phú

 

27

Đường ô tô về trung tâm xã Long Bình

2,590

xã Long Bình

UBND thị xã đăng ký

28

Trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Long Mỹ (vốn Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

0,200

Phường Thuận An

vốn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

0,000

 

 

IV

Huyện Long Mỹ

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

21,005

 

 

1

Nhà làm việc Điện lực Long Mỹ

0,400

huyện Long Mỹ

Công ty Điện lực Hậu Giang đăng ký

2

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ

0,500

xã Vĩnh Viễn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đăng ký (vốn ngành)

3

Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Mỹ

0,250

xã Vĩnh Viễn

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đăng ký (vốn Trung ương đầu tư)

4

Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Long Mỹ

0,380

xã Vĩnh Viễn

Cục Thuế tỉnh đăng ký

5

Trung tâm y tế huyện Long Mỹ

2,000

xã Vĩnh Viễn

Sở Y tế đăng ký

6

Cống Hậu Giang 3

1,000

xã Vĩnh Viễn

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

7

Đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông  (giai đoạn 2)

3,900

Xã Vĩnh Viễn

UBND huyện  đăng ký

8

Đường DA nuôi trồng thủy sản (giai đoạn 2)

0,500

Xã Vĩnh Viễn, Thuận Hưng

 

9

Đường số 11 (Đô thị Vĩnh Viễn)

0,500

Xã Vĩnh Viễn

 

10

Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A

4,500

Xã Vĩnh Viễn A

 

11

Trường Mẫu Giáo Lương Tâm

0,120

ấp 1,  xã Lương Tâm

 

12

Trường tiểu học Lương Nghĩa 1, ấp 6

0,135

ấp 6,  xã Lương Nghĩa

 

13

Trường tiểu học Lương Nghĩa 1, ấp 7

0,120

ấp 7,  xã Lương Nghĩa

 

14

Mở rộng Trường tiểu học Vĩnh Thuận Đông 2

0,200

ấp 7,  xã Vĩnh Thuận Đông

 

15

Đường ô tô về Đền Thờ Bác Hồ

4,000

xã Xà Phiên,  Lương Tâm

 

16

Dự án Bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ

2,500

xã Lương Tâm

 

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

7,900

 

 

1

Khu Dân cư-Thương mại xã Vĩnh Viễn

7,900

xã Vĩnh Viễn

UBND huyện đăng ký

V

Huyện Phụng Hiệp

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

198,410

 

 

1

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (mở rộng đường vào)

2,750

huyện Phụng Hiệp

Sở VH,TT&DL đăng ký

2

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (mở rộng và làm mới một đoạn đường vào)

4,420

huyện Phụng Hiệp

Sở VH,TT&DL đăng ký

3

dự án sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả chất lượng cao tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (do HTX Phú Lộc đầu tư)

16,692

xã Tân Phước Hưng

vốn doanh nghiệp

4

Dự án sản xuất giống và nuôi cá rô phi vằn thương phẩm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (do Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang đầu tư)

85,913

xã Tân Phước Hưng

vốn doanh nghiệp

5

Dự án sản xuất cây giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (do Công ty TNHH MTV Đầu tư Lai Phương đầu tư)

39,395

xã Tân Phước Hưng

vốn doanh nghiệp

6

Đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách (do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư)

0,150

phường Hiệp Thành, xã Đại Thành, thị xã Ngã bảy

do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư

7

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp

0,250

huyện Phụng Hiệp

Cục thi hành án dân sự tỉnh đăng ký (vốn Trung ương đầu tư)

8

Trạm cấp nước tập trung

0,150

xã Hòa An

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

9

Trạm cấp nước tập trung

0,150

xã Tân Phước Hưng

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

10

Kết cấu hạ tầng trụ sở UBND xã Hòa Mỹ

0,560

xã Hòa Mỹ

UBND huyện đăng ký

11

Trụ sở MTTQ và các đoàn thể

0,170

thị trấn Cây Dương

UBND huyện đăng ký

12

Bờ kè sông Lái Hiếu đoạn qua Trung tâm thị Cây Dương

2,400

thị trấn Cây Dương

UBND huyện đăng ký

13

Phòng Nông nghiệp và PTNT và các trạm

0,200

thị trấn Cây Dương

UBND huyện đăng ký

14

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

0,400

thị trấn Kinh Cùng

UBND huyện đăng ký

15

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phương Quới

0,230

xã Phương Bình

Nông thôn mới

16

Nhà văn hóa ấp Phương Quới A

0,030

xã Phương Bình

Nông thôn mới

17

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phương Quới B

0,230

xã Phương Bình

Nông thôn mới

18

Nhà văn hóa ấp Phương Quới C

0,030

xã Phương Bình

Nông thôn mới

19

Nhà văn hóa ấp Phương Thạnh

0,030

xã Phương Bình

Nông thôn mới

20

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phương An

0,230

xã Phương Bình

Nông thôn mới

21

Nhà văn hóa ấp Phương Hòa

0,030

xã Phương Bình

Nông thôn mới

22

Trung tâm thể thao xã Phương Bình

0,540

xã Phương Bình

Nông thôn mới

23

Trung tâm Văn hóa xã Phương Bình

0,250

xã Phương Bình

Nông thôn mới

24

Trụ sở thi hành án dân sự huyện

0,170

thị trấn Cây Dương

UBND huyện đăng ký

25

Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

0,040

xã Hòa Mỹ

 

26

Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

43,000

xã Hòa An

 

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

8,479

 

 

1

Khu dân cư huyện Phụng Hiệp (DNTN Ngọc Thường đầu tư)

1,987

thị trấn Cây Dương

UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư

2

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng (do Công ty CTN-CTĐT Hậu Giang đầu tư)

0,402

thị trấn Kinh Cùng

UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư

3

Khu dân cư - thương mại chợ Hòa Mỹ

3,000

xã Hòa Mỹ

UBBND huyện đăng ký, kêu gọi đầu tư

4

Chi nhánh Công ty May Nhà Bè Hậu Giang

3,000

thị trấn Cây Dương

vốn doanh nghiệp

5

Lò giết mổ gia súc tại xã Hòa An

0,040

xã Hòa An

Hộ gia đình, cá nhân

6

Khu nhà trọ tại xã Long Thạnh

0,050

xã Long Thạnh

Hộ gia đình, cá nhân

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

182,910

 

 

1

Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành

0,250

huyện Châu Thành

Cục thi hành án dân sự tỉnh đăng ký (vốn Trung ương đầu tư)

2

Trạm cấp nước tập trung

0,150

xã Đông Phước A

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

3

Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (tổng diện tích 120ha)

108,500

xã Đông Phú

thay đổi diện tích so với Nghị quyết số 14 (diện tích cũ 112ha)

4

Khu Quản lý vận hành cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

8,000

thị trấn Mái Dầm

đã thông qua thường trực HĐND tỉnh theo CV 1126 ngày 21/7/2015, nay điều chỉnh diện tích từ 25ha thành 8ha

5

Khu tái định cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

10,000

thị trấn Mái Dầm

đã thông qua thường trực HĐND tỉnh theo CV 1126 ngày 21/7/2015, nay điều chỉnh diện tích từ 15ha thành 10ha

6

Khu tái định cư và nhà ở công nhân Đông Phú (trong khu đô thị Đông Phú)

30,000

xã Đông Phú

Ban QL các Khu Công nghiệp tỉnh đăng ký

7

Đường tỉnh 927 C

12,500

thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân

UBND huyện Châu Thành đăng ký

8

Đường tỉnh 925 (đoạn Bót số 10 - trị trấn Ngã Sáu) - (mở rộng đoạn từ 1.5km- UBND xã Đông Phước A - Nút giao)

1,140

thị trấn Ngã sáu, xã Đông Thạnh, xã Đông Phước A

 

9

Đường ô tô về trung tâm xã phú Hữu và xã phú tân

11,200

xã Phú Hữu

 

10

Trạm Biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2, Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang

0,850

thị trấn Mái Dầm, xã Phú Hữu, xã Đông Phú, xã Phú An

 

11

Cầu ông Hoạch, xã Đông Thạnh (ngang UBND xã Đông Thạnh)

0,320

xã Đông Thạnh

điều chỉnh diện tích từ 0,26ha thành 0,32ha, đã có vốn

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

0,000

 

 

 

 

 

 

 

VII

Huyện Châu Thành A

 

 

 

A

Công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

146,060

 

 

1

Trạm y tế xã Thạnh Xuân

0,150

xã Thạnh Xuân

chưa bố trí vốn GPMB, kêu gọi đầu tư xây dựng

2

Trạm cấp nước tập trung

0,150

xã Thạnh Xuân

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký

3

Cụm CNTT Nhơn Nghĩa A

100,000

xã Nhơn Nghĩa A

Ban QL các Khu Công nghiệp tỉnh đăng ký

4

Khu TĐC phục vụ Cụm CNTT Nhơn Nghĩa A

43,690

xã Nhơn Nghĩa A

 

5

Nhà văn hóa 8 ấp

0,400

xã Tân Hòa

Phòng TNMT huyện  Châu Thành A  đăng ký, chưa bố trí vốn

6

Trường Tiểu học

0,150

xã Tân Hòa

 

7

Trạm cấp nước

0,180

xã Thạnh Xuân

 

8

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ Hậu Giang (mở rộng trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông)

0,090

thị trấn Cái Tắc

 

9

Cầu Tân Hiệp

1,250

huyện Châu Thành A

Sở Giao thông và Vận tải đăng ký

B

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha)

6,139

 

 

1

Trung tâm dạy nghề, Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (do Công ty Cổ phần vận tải Hiệp Thành đầu tư)

2,586

xã Nhơn Nghĩa A

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư

2

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo

0,700

thị trấn Một Ngàn

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư

3

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long đầu tư Điểm tập kết hàng nông sản và Trạm dừng chân

0,773

thị trấn Một Ngàn

 

4

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long đầu tư Nhà trọ Hoàng Long

0,208

thị trấn Một Ngàn

 

5

Showroom Trưng bày và Bảo hành, bảo trì ô tô (do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đầu tư)

1,872

thị trấn Cái Tắc

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư

Toàn tỉnh: 135 công trình, dự án

 702,744

 

 

 

- Công trình, dự án cần thu hồi đất: 122 công trình,DA

679,950

 

 

 

- Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha): 13 công trình, DA.

22,794

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!