Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 139/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8352/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 27 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng diện tích là 30,042 ha đất trồng lúa và 26,09 ha đất rừng phòng hộ

(có Danh mục dự án đầu tư kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 14/11/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện

Chủ đầu tư

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

1

Khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão cầu qua Khe Ang, huyện Nghĩa Đàn

0,3

0

Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn

Sở Giao thông Vận tải

2

Kênh thoát nước số 1 đoạn từ đường ngang số 18 đến 23, thị xã Cửa Lò

0,28

0

Phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò

UBND thị xã Cửa Lò

3

Xây dựng kênh thoát nước phía Tây trục dọc III từ đường ngang 1 đến đường ngang 14 TX Cửa Lò

1,51

0

Phường Nghi Thu, Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

UBND thị xã Cửa Lò

4

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc (các hạng mục trên địa bàn TX Cửa Lò)

2,91

0

Phường Nghi Thu, Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

UBND thị xã Cửa Lò

5

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc

1,01

0

Xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc

UBND thị xã Cửa Lò

6

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai

0,14

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

7

Khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng Cảng hàng không sân bay Vinh tại xóm 10 xã Nghi Liên, TP Vinh

0,11

0

Xã Nghi Liên, thành phố Vinh

UBND thành phố Vinh

8

Đường giao thông từ khu trung tâm thị xã Hoàng Mai đến Đền Cờn tại Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

0,75

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã Hoàng Mai

9

Nhà máy nước Hoàng Mai - thị xã Hoàng Mai

8,04

0

Ph­ường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai

Công ty cổ phần cấp thoát nước và môi trường Nghệ An

10

Quảng trường trung tâm thị xã Hoàng Mai

2,84

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã Hoàng Mai

11

Trung tâm thể dục thể thao thị xã Hoàng Mai

3,14

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã Hoàng Mai

12

Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Hoàng Mai

0,97

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Hoàng Mai

13

Trường Chính trị thị xã Hoàng Mai

1,08

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Thị ủy Hoàng Mai

14

Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Hoàng Mai

0,93

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Hoàng Mai

15

Bảo hiểm xã hội thị xã Hoàng Mai

0,17

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Bảo hiểm xã hội thị xã Hoàng Mai

16

Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai

0,63

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Tòa án thị xã Hoàng Mai

17

Nhà khách thị xã Hoàng Mai

0,61

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã Hoàng Mai

18

Trụ sở Chi cục Thi hành án thị xã Hoàng Mai

0,43

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Chi cục Thi hành án thị xã Hoàng Mai

19

Trung tâm dân số thị xã Hoàng Mai

0,15

0

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Trung tâm dân số thị xã Hoàng Mai

20

Mở rộng nâng cấp nhà máy nước Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu

2,01

0

Xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu

Công ty TNHH MTV cấp nước Quỳnh Lưu

21

Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3, thị xã Thái Hòa

2,50

0

Phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An

22

Xây dựng nút giao khác mức tại điểm giao cắt giữa Quốc lộ 48 với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu

1,04

0

Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu

Bộ Giao thông vận tải (UBND huyện Diễn Châu chủ đầu tư tiểu dự án GPMB)

23

Mở rộng Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng

0,724

0

Xã Nghi Phú, thành phố Vinh

Trường Cao đẳng nghề số 4

24

Nhà văn hóa trung tâm xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

0,288

0

Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

UBND xã Hưng Đạo

25

Nhà máy sản xuất than củi sạch xuất khẩu tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

0,48

0

Khu công nghiệp Tri Lễ, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

Công ty TNHH Nhiên liệu sạch

26

Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư

0

7,05

Phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò

Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn

27

Khai thác mỏ đất, đá tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên

0

19,04

Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên

Công ty đầu tư phát triển Becamex

Tổng diện tích chuyển đổi

33,042

26,09

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40