Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội

Số hiệu: 10/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 05

(Từ ngày 10/7/2012 đến ngày 13/7/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/6/2012 của UBND Thành phố về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phHà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố, báo cáo giải trình số: 103/BC-UBND ngày 10/7/2012 của UBND Thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/6/2012.

1. Giao y ban nhân dân Thành phố hoàn thiện một snội dung trước khi trình Chính phủ xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đt 5 năm (2011 - 2015) thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

a. Bổ sung đánh giá kỹ hơn tình hình sử dụng, cơ cu sử dụng và hiệu quả sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng trong thời gian qua; Chú ý đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất ở các nông, lâm trường. Làm rõ nội dung về đất tái định cư trong Quy hoạch sử dụng đất .

b. Làm rõ hơn mi quan hệ, yêu cầu của quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch ngành đối với quy hoạch sử dụng đất để tăng tính khoa học, tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất.

c. Cập nhật số thực hiện năm 2011 của Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2012.

d. Điều chỉnh một số số liệu cột (3) trong các phụ lục dự kiến phân bổ các chỉ tiêu cho từng quận, huyện, thị xã theo chỉ tiêu trình HĐND Thành phđể đảm bảo tính thống nhất của các chỉ tiêu, Rà soát thêm về các chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm dự kiến phân giao cho các quận, huyện, thị xã.

e. Cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 17/2011/QH11 ngày 22/11/2011 của Quốc hội phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố, tính đặc thù của Thủ đô. Trong đó đặc biệt nhấn mnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trong đó cần xác đnh ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất ao hồ và quản lý nghiêm ngặt. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở đô thị, khu đô thị, đất giao cho các nông, lâm trường. Hạn chế ti đa việc điều chỉnh quy hoạch riêng lẻ từng dự án.

- Tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và tính nghĩa vụ tài chính đất đai đúng quy định; kiên quyết không làm thủ tục thu hồi đất, giao đất khi công trình, dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,

- Khai thác, sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đất đai trong việc giao đất, cho thuê đất thông qua phuơng thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất nhằm tạo vốn đầu tư cơ shạ tầng.

- Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định, các dự án không có khả năng triển khai.

2. Giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch này sau khi được xét duyệt.

3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 05.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Thường trực Thành y;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành ph;
- VP TU và các Ban của Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13