Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 01/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho 06 công trình, dự án với tổng diện tích 17,496 ha, trong đó: Diện tích rừng phòng hộ 13,850 ha; rừng sản xuất 3,646 ha (Kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên công trình dự án/Tên tổ chức đề nghị

Địa điểm khu đất (xã, phường, thị trấn)

Trong đó

Tổng diện tích có rừng chuyển đổi mục đích sử dụng (ha)

Phân theo quy hoạch, loại rừng, nguồn gốc và loài cây

Ghi chú

Rừng phòng hộ (ha)

Rừng sản xuất (ha)

Nguồn gốc và loài cây

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1

Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 1, do Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Sông Lam làm chủ đầu tư

Xã Tân Ân, xã Tân Ân Tây và thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

3,3300

3,0400

0,2900

Rừng đước trồng năm 1998 và năm 2009

 

2

Nhà máy điện gió Viên An, do Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư

Xã Viên An Đông, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

10,3700

10,1000

0,2700

Rừng đước trồng năm 1998 và 2009

 

3

Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, do Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A làm chủ đầu tư

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

2,3604

0,7100

1,6504

Rừng đước trồng năm 1998 và năm 2018

 

4

Nhà máy điện gió Cà Mau 1C, do Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1C làm chủ đầu tư

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

0,1496

 

0,1496

Rừng đước trồng năm 2018

 

5

Nhà máy điện gió Cà Mau 1D, do Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1D làm chủ đầu tư

Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

0,8480

 

0,8480

Rừng đước trồng năm 2018

 

6

 Tuyến đường Phan Ngọc Hiển (nối dài) huyện Phú Tân, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

0,4380

 

0,4380

Rừng đước trồng năm 2016

 

Tổng cộng

17,4960

13,8500

3,6460

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144